Sök

Tom kyrka Tom kyrka 

Kardinal Arborelius: Årets påsk firas utan församlingsmedlemmarna på plats

Coronapandemin påverkar även Sverige och Stockholms stift. Med anledning av detta har biskop Anders Arborelius fattat beslut om att församlingsmedlemmarna inte möjliggörs deltagande på plats i påskfirandena. Beslutet, som förklarades närmare i ett videoklipp på YouTube, gäller från och med söndagen den 29 mars och tills vidare.

Ian Koehl - Vatikanstaten 

Beslutet innebär att de tre heliga påskdagarna firas utan att församlingen är närvarande denna påsk i hela katolska kyrkan i Sverige. Beslutet, som är fastlagt i ett dekret den 27 mars och gäller hela katolska kyrkan i Sverige, har fattats av omsorg om alla församlingsmedlemmarnas hälsa, i samverkan med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). 

Förklarar skälen

I uttalandet förklarar biskop Anders Arborelius att det kristna påskfirandet innefattar ett deltagande både i Kristi lidande och seger över döden. På grund av riskerna med coronaviruset är dock stiftsledningen nödbedd att göra vad man för att förhindra smittspridningen.

Han uppmanar till att hålla kontakt med äldre, nära och kära genom via telefon eller Internet. Så även företrädare för och tjänare av stiftet. Däremot avråder han från att besöka dem fysiskt.

Alternativ erbjuds

Biskopen uppmuntrar i stället att man under påsken följer katolska mässfiranden via TV och Internet. Detta är det alternativ som erbjuds åt församlingsmedlemmar när de inte möjliggörs deltagande i offentliga mässor denna påsk.

Han uppmanar samtidigt präster, systrar och diakoner att stå till förfogande för själavård via telefon.

Också prästerskap, ordenssystrar och diakoner berörda

Biskopen skickade vidare den 2 april ut information till samtliga präster, ordenssystrar och diakoner i Stockholms stift med anledning av de nya reglerna för det förestående påskfirandet, erfar Signum (2020-04-02). Biskopen redogör i utskicket för varför coronaepidemins hälsorisker endast möjliggör för honom att inbjuda stiftets katoliker att fira påsk och komma Herren nära på nya vägar, nu när man inte längre har tillgång till liturgin och sakramenten.

Biskopen konstaterar i sitt utskick att flera katolska församlingar sänder den heliga mässan i rörlig bild över Internet. Han rekommenderar att de troende följer mässan på det sättet.

Han meddelar också att gudstjänsterna på skärtorsdagen, långfredagen, samt påskvakan och påskdagens högmässa kommer att sändas direkt på Internet från katolska domkyrkan på Södermalm i Stockholm.

Uppmanar till försiktighet även utanför kyrkans lokaler

Biskop Anders uppmanar vidare alla stiftsmedlemmar att iaktta försiktighet. Många katoliker har redan smittats av coronaviruset, inte minst i Järvaområdet.

Undantag för kommuniteter

I ett särskilt meddelande från fader Anders Ekenberg (biskopens delegat för gudstjänstlivet) och monsignore Jorge de Salas (biskopsvikarie för kyrkorättsliga frågor) förtydligas att icke-offentliga katolska gudstjänster fortfarande får firas. Det innebär exempelvis gudstjänster i ordenskommuniteter eller i andra särskilda mindre grupper. Sådana gudstjänster får dock inte utannonseras. De får heller inte genomföras på ansvar av någon församling eller kyrkoherde. Allmänheten ska inte vara inbjudna till dessa.

Uttrycker tacksamhet för förståelse och hjälp

I utskicket uttrycker kardinalen vidare sin tacksamhet för allt gott som sker genom olika slags hjälpinsatser i de katolska församlingarna runt om i Sverige.

Kardinal Anders Arborelius påskbetraktelse

 

 

08 april 2020, 10:36