Sök

Caritas i arbete Caritas i arbete 

Caritas Internationalis: smidig och snabb hjälp till de mest utsatta

Aloysius John, Caritas Internationalis generalsekreterare, förklarar hur Caritas är en del av kommissionen för Covid-19 som påven Franciskus har efterlyst. Vi har skapat en fond för att hjälpa de länder som är mest prövade av pandemin.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Hela världen har problem i samband med att coronaviruset sprids, men alla har inte samma möjligheter att bekämpa det. Man kan inte be människor att respektera social distansering om de är hungriga och inte vet var de ska få tag på mat. Eller för att följa hälsoreglerna om det inte finns rent vatten. Och det är i detta gap som Caritas Internationalis vill arbeta, ännu mer i denna pandemi och framför allt för att påven har bett om det direkt.

Hjälp till lokala kyrkor

”Var smidiga och snabba och fortsätt ert arbete. Om ni inte gör det, vem ska då göra det?”  Aloysius John, generalsekreterare för Caritas Internationalis, berättar vad påven Franciskus sa till honom när de gick för att presentera sina anti-Covid-19 handlingsplaner för honom. Konfederationen, utspridd på planeten med över 160 lokala strukturer, har meddelat att den är en del av kommissionen som inrättades av påven och leds av kardinal Peter Turkson, prefekt för kurians avdelning för integrerad mänsklig utveckling. Caritas kommer att vara i kommissionens första arbetsgrupp som ägnar sig åt att stödja de lokala kyrkorna.

Tecken på solidaritet

Caritas har redan skickat ut en undersökning och fått svar från 140 biskopskonferenser. Man har därför redan en mängd information som kan användas för att bättre distribuera stödet vid ett lokalt utbrott av Covid-19.

Aloysius John säger att solidaritetsfonden kommer att användas för att tillhandahålla hälsovårdstjänster inom både förebyggande områden som kontroll av infektionen, tillgång till rent vatten och tillgång till personlig skyddsutrustning som munskydd och handskar.

Föda till de isolerade de

Livsmedelssäkerhet är ett område som Caritas är mest bekymrad över. Vissa fattiga i utvecklingsländer anser att Covid-19 är det minsta av två onda.

”Hur ska vi hjälpa dem? Om de inte har mat, måste de gå ut för att leta efter mat och utsätta sig själva och andra för de smittsamma effekterna av sjukdomen”, påpekade Aloysius John.

Han understryker att Caritas är mest bekymrad över delar av Afrika och Mellanöstern där krig och interna konflikter har lämnat många människor fattiga och sårbara.

Caritas Jerusalems personal i Palestina har redan slut på pengar och kan tvingas sluta erbjuda mat och hygienutrustning till 500 familjer i nöd.

Solidaritet i tider av social distansiering

Allt eftersom de lokala byråernas behov ökar när coronaviruset sprider sig har Caritas Internationalis inrättat Covid-19 Response Fund för att samla in pengar att skicka till de lokala kyrkorna.

"Solidaritetsfonden för coronavirus är ett sätt att hjälpa små projekt som gör det möjligt för Caritas att hjälpa människor.”

Hur hjälper man

Alla som vill bidra till Covid-19 Response Fund kan göra det via Caritas Internationalis hemsida.

Ett bankkonto har öppnats specifikt för denna fond på Vatikanbanken, IOR. Man kan göra insättningar via IBAN: VA29001000000020179007

17 april 2020, 16:05