Sök

Kardinal Pell lämnar fängelset Kardinal Pell lämnar fängelset  

Australiens högsta domstol frikänner kardinal Pell

På tisdagsmorgon tillkännagav domarna vid Australiens Högsta Domstol sitt beslut att frikänna kardinal Pell, då man med bristen på bevis inte kan bekräfta att han är skyldig.

Kardinal George Pells rättskamp avslutades på tisdagsmorgon. Australiens högsta domstol tillkännagav sitt enhälliga beslut att häva Victoria's Appeal Courts dom i augusti förra året. Högsta domstolens domare grundade sitt beslut på det faktum att domstolen inte hade beaktat om det "var en rimlig möjlighet att händelserna  inte hade ägt rum", vilket lämnade öppet för "rimligt tvivel" att kardinalen är skyldig.

Kardinal Pell har släppts  från fängelset han var intagen på, sedan februari 2019 då han dömdes skyldig.

Kardinal Pells reaktion

Kardinal Pell släppte ett uttalande efter att ha hört Högsta domstolens beslut. I det upprepar han att han "konsekvent har förklarat sig oskyldig". Den "orättvisa” som han har bemött "har åtgärdats" idag”, skriver han.

Kardinal Pell sa att han inte känner någon ”illvilja mot personen som väckte anklagelserna mot honom". Och med tanke på andra som kan känna sig "sårade och bittera", sa han att han inte vill att hans frikännande ska ge dem ytterligare smärta. Grunden för "långsiktig läkning", skriver han, "är sanning och den enda grunden för rättvisa är sanning, eftersom rättvisa betyder sanning för alla".

Kardinal tackade alla som har bett för honom, skickat stödjande brev, hans familj, hans rådgivare, vänner här och utomlands och särskilt hans juridiska team. Han avslutade sitt uttalande med en tanke till dem som har drabbats av Coronaviruset: "Jag ber för alla drabbade och vår sjukvårdspersonal".

De australiska biskoparnas reaktion

På uppdrag av australiensiska biskopskonferensen gav även dess ordförande ärkebiskop Mark Coleridge ett uttalande. I det talar han om de blandade känslorna som kardinalens frikännande kommer att provocera. "Dagens resultat kommer att välkomnas" av de som "tror på kardinalens oskuld" och vara "förödande för andra". "Många har lidit under rättsprocessen, som nu har nått sitt slut", sa ärkebiskopen.

Msgr. Coleridge slutade sitt uttalande med att upprepa "kyrkans fulla åtagande att skydda minderåriga och att bemöta offer för sexuella övergrepp med med rättvisa och medlidande.

Barns säkerhet är av yttersta vikt för den "katolska gemenskapen" och dess biskopar, uppmanar "varje person som har fallit offer för sexuella övergrepp av personer i kyrkan att vända sig till polisen."

07 april 2020, 08:38