Sök

Korsvägsandakten vid Kolosseum 2019 Korsvägsandakten vid Kolosseum 2019 

Via Crucis vid Colosseum skrivet i Paduas fängelse

Paduas lokala dagstidning "Il Mattino di Padova" har avslöjat att meditationerna till årets Via Crucis vid Colosseum på Långfredagen är skrivna av fängelseintagna vid fängelset ”Due Palazzis” interna församling.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har anförtrott de fängelseintagna uppgiften att skriva reflektionerna till årets Via Crucis som han leder vid Colosseum varje år. Förra året skrevs meditationerna av Syster Eugenia Bonetti som sedan årtionden arbetar för att hjälpa prostituerade att lämna livet på gatan.

Även i svåra tider talar Gud till oss

"Italien upplever lidande och död på grund av Coronaviruset. Jag ber och förenar mig andligt i denna stund av lidande”, skriver påven. "Även i dessa ögonblick talar Gud till oss" och därför "är det upp till människan att fånga upp och lyssna på hans röst, för att fortsätta bygga ett stycke av Guds rike här nere.

Påven Franciskus påminner om att vi, i denna situation, ser män och kvinnor som, med god vilja, är förmögna att engagera sig med alla sina krafter. Påvens tankar går först och främst till vårdpersonalen. En god vilja, i kombination med en stark ansvarskänsla, är ovärderligt i samarbetet med de behöriga myndigheterna.

Sy ihop inte kasta bort

"Sy ihop Italien tillsammans" är det tema som Padua har valt. "I dag utsätts vi för frestelsen att kasta bort snarare än att reparera, bryta upp snarare än att laga: det gäller inte bara föremål, utan också människor, särskilt de mest försvarslösa", påpekar påven. Det viktigaste arv vi har är de personliga berättelserna om män och kvinnor – ingen av dem, bör vara utan en kärleksfull blick och en vänlig gest".

Skriv kärlekens bok

Påven Franciskus uttrycker sin tacksamhet till volontärarbetare och säger att ”i ert DNA finns en generös användning av er tid och era talanger".

11 mars 2020, 14:08