Sök

Kyrkport Kyrkport 

Kyrkorna i Rom öppnar igen

Inte ett dygn har gått sedan Roms stift beslutade att stänga kyrkorna. Men nu öppnar de igen. Efter att ha talat med påven Franciskus på fredagen, och hört hans uppmaning under morgonmässan, har Roms stift nu beslutat att hålla församlingskyrkorna öppna. Inte för att fira mässor utan för enskild själavård, bikt och bön.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

En ytterligare konfrontation med påven Franciskus, i morse, fick oss att överväga ett annat behov, skriver kardinal De Donatis. Risken är att de troende känner sig ännu mer isolerade. Därför detta nya dekret om att lämna församlingskyrkorna öppna.

Prästernas goda omdöme

Kära präster, vi litar på ert goda omdöme, skriver han vidare. Var väldigt nära Guds folk, få var och en av dem att känna sig älskade. Hjälp dem att förstå att kyrkan inte stänger dörrarna för någon, utan att hon oroar sig för att ingen person riskerar livet eller blir bortglömd.

Sakramenten till de sjuka

Ta även sakramenten till de sjuka, med alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Säkerställ att de fattiga får hjälp och undvika alla de situationer som kan skapa en fara för hälsan.

Be i hemmen

Be tillsammans i familjen, ta upp våra föräldrars och morföräldrars tradition, #jagberhemma, och anförtro er till Vår Fru av den Gudomliga Kärleken, avslutar kardinal De Donatis sitt brev till Roms församlingspräster. 

13 mars 2020, 15:50