Sök

Konferens 3 mars i Rom "Kvinnor för mänskligt broderskap" Konferens 3 mars i Rom "Kvinnor för mänskligt broderskap" 

Kvinnor skapar mänskligt broderskap

En konferens om broders- och systerskap mellan olika religioner som organiseras av världsunionen för katolska kvinnoorganisationer hölls tisdagen 3 mars i Rom. Vid konferensen talade kvinnliga företrädare för världsreligionerna och flera kvinnliga ambassadörer vid Heliga Stolen deltog.

Katarina Agorelius efter Sr Bernadette Mary Reis, fsp - Vatikanstaten

Världsunionen för katolska kvinnoorganisationer, The World Union of Catholic Women’s Organizations WUCWO, som representerar miljontals kvinnor sällar sig till den växande rörelsen som främjar mänskligt broderskap.

Inspirerade av Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och fredlig samexistens mellan folk av olika trosuppfattningar som undertecknades av påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar organsierade WUCWO en konferens 3 mars i Rom på temat Women Makers of Human Fraternity, Kvinnor för mänskligt broderskap.

“Vi ser detta unika dokument som en moderlig omfamning av mänskligheten och som en början på våra gemensamma resa”

Islamiskt perspektiv

Den iranska teologen Shahrazad Houshmand kallade påven Franciskus resa till Förenade Arabemiraten, och särskilt undertecknandet av Dokumentet om mänskligt broderskap, en händelse av stor global betydelse.
Nyheten i Dokumentet, sa hon, är att dem som har undertecknat det är jämlikar och på samma gång de högsta ledarna för två världsreligioner och att det öppnas i bön till Gud och sedan talar om de fattiga på jorden. Hon sa vidare att världens mest framstående religiösa ledare på detta sätt har ropat ut till alla som vill lyssna på och omfamna grundläggande mänskliga värderingar som kan tillåta alla att leva tillsammans i frid och harmoni.

Buddistiskt perspektiv

Vice ordförande för den italienska buddistiska unionen Elena Seishin Viviani betonade i sitt inlägg vikten av att detta Dokument bekräftas och främjas även av kvinnor. Ett kombinerat svar på allt som skapar lidande i världen är nödvändigt, sa hon och att detta börjar med respekt och erkännande av andras rättigheter.
Medlidande och kontakt med andras lidande kan få mänskligheten att förstå att man endast kan uppnå välbefinnande genom att se till allas välbefinnande, sa hon och la till att kvinnor är dubbelt ansvariga för detta eftersom de alstrar liv.

Hinduiskt perspektiv

Swamini Hamsananda Ghiri, vice ordförande för den italienska hinduiska unionen, deltog i konferensen via nätet. Hon kallade Dokumentet ett starkt vittne om dialog och att det måste förverkligas i praktiken för att kunna bli ett verktyg för freden. För hinduismen är det viktigt att sträva efter enhet och sanning, sa hon och att dem som söker Gud i kärleken är välsignade men att man måste vittna om detta i handlingar. Mod, medlidande och respekt för kvinnor är tre viktiga hinduiska värden och detta börjar med familjen, berättade hon. Dokumentet talar om uppdelning i världen och här kan kvinnor ge deras särskilda bidrag, sa hon och hänvisade till både hinduisk lära och Mahatma Ghandi och sa att nedsättande jämförelser mellan män och kvinnor ses som en form av förtal. Det är nödvändigt, sa hon, att erkänna att vi människor har det gemensamt att vi vill leda mänskligheten till frid och harmoni.

Judiskt perspektiv

Sabrina Coen, styrelsemedlem i unionen för italienska judiska gemenskaper (UCEI), påminde de närvarande att religion ofta har varit orsaken till krig i världen. Det är nödvändigt att idag söka samförstånd särskilt där det finns meningsskillnader, sa hon. Tillfällen till att bättre lära känna varandra är ett sätt att söka visdom och detta är mycket värdefullt inom judendomen, liksom förnyad moralisk medvetenhet, sa Coen.

Thoran, förklarade hon, talar om hur kvinnorna hjälper männen att ta itu med sina fördomar, som ofta skapas av kulturtraditioner, för att välja bättre vägar för samlevnad. Shalom, harmoni, är det mest framträdande värdet som man söker uppnå i Dokumentet och som just kvinnor kan främja, betonade hon.

Ekumeniskt perspektiv

Isabel Apawo Phiri, vice generalsekreterare för Kyrkornas världsråd deltog också i konferensen över internet och hon noterade att Dokumentet erkänner alla Guds barns värdighet.
Hon sa som afrikansk kristen kvinna att Dokumentet ger en förnyad förståelse för att vi alla tillhör en enda mänsklig familj. Ett familjärt språk, fortsatte hon, kan hjälpa till att uppfatta Guds rike lite annorlunda. Kvinnor är väsentliga i fredsbyggandet och dialogen, särskilt på gräsrotsnivå.

Phiri hyllande påven Franciskus’ uppmuntran till kvinnors deltagande i den interreligiösa dialogen. Kvinnor bidrar med en annan förmåga vid förhandlingsbordet och de upplever religionen på ett annat sätt som kan vara till ytterligare hjälp, sa hon.

Katolskt perspektiv

Ordförande för WUCWO María Lía Zervino sa att det finns många klarsynta kvinnor som har haft nyckelroller i religionens historia. Dokumentet om broderlig samlevnad stimulerar kvinnor att ta sitt eget ansvar i formandet av samhället vi lever i, sa Zervino. Samma tro på Gud inspirerar oss att i våra kvinnliga förfäders spår konkret engagera oss i att göra mänskligt broderskap till verklighet. Hon betonade att kvinnor ska agera modigt och professionellt, utan att förlora ömhet eller kvinnlighet, för att bemöta det onda i dagens värld, som står inför.

Genom att arbeta tillsammans i respekt för olikheter ger kvinnor möjligheten att bana väg, sa hon.

Appell till troende

Konferensen avslutades med ett gemensamt uttalande som undertecknades av dessa sex talare. Där skriver de: ”Vi ser detta unika dokument som en moderlig omfamning av mänskligheten och som en början på våra gemensamma resa”.

Uttalandet summerar rättigheterna som uttryckts i Dokumentet om mänskligt broderskap och de skriver att de ha kommit överens om att främja värdena som uttrycks i dokumentet, för att skydda familjen, verka i en barmhärtig kärlek och modig tro och för att uppdatera den kvinnliga kapaciteten att bära livet och värna om jorden.

Uttalandets appell riktas till alla troende att ta del av avtalet.
 

04 mars 2020, 10:40