Sök

Munskydd och avstånd i dessa dagar Munskydd och avstånd i dessa dagar 

Kardinal Arborelius: Andlig kommunion under pandemin förutsätter nådens tillstånd

I ett budskap från kardinal Arborelius 17 mars meddelar han nya riktlinjer för Stockholms katolska stift med tanke på Covid-19-pandemin.

Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms stift, sände 17 mars ut ett budskap till alla katoliker i Sverige med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och som publicerades på Stockholms katolska stifts hemsida. De nya riktlinjerna gäller även för påsken.

I budskapet meddelar han att kyrkorna förblir öppna och om kyrkoherden eller rektorn för församlingen eller kommuniteten anser att detta är möjligt kommer man att fortsätta att fira mässan, men i mindre grupper för att undvika folksamlingar. Han uppmanar den som är sjuk eller som av hälsoskäl skulle vara särskilt utsatt att viruset att stanna hemma. Därför meddelar han att mässplikten på söndagar och helgdagar tillsvidare inte gäller, men inbjuder de troende att ändå iaktta dessa dagar som en Herrens dag. Han föreslår de troende att följa mässan på nätet eller tv och uppmuntrar till andlig kommunion, som han påminner förutsätter att man är i nådens tillstånd. Kardinal Arborelius föreslår att man läser bibeln i hemmet och ber Rosenkransen. Fasta och botgöring för våra och världens synder, påminner han dessutom, är en självklarhet i fastetiden.

Biskopen av Stockholm, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.

18 mars 2020, 08:58