Sök

Kyrkoledare samlade i Jerusalem Kyrkoledare samlade i Jerusalem  

Interreligiös bön i Jerusalem för ett slut på pandemin. Kustoden pater Patton berättar

Vatican News har intervjuat franciskanpater Francesco Patton, kustod i Heliga Landet, om den interreligiösa bönen i Jerusalem för ett slut på coronavirussmittan. Representanter för de tre abrahamitiska religionerna, kristna, judar och muslimer samlades torsdagen 26 mars kl 12.30 lokal tid i det Heliga Landet i bönen tillsammans med dem för andra religioner. Pater Patton berättar även om firandet i Gravkyrkan under denna kristid samt under påsken, som han säger ger tillfälle till reflektion.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten  

26 mars kl 12.30 lokal tid och 11.30 svensk tid, bad alla representanter för de religioner som representeras i den Heliga Staden samtidigt för ett slut på coronaviruspandemin. Var och en bad enligt sin tradition tillsammans vid den Nya Porten i Jerusalem.

Firande i Gravkyrkan

I onsdags stängdes Gravkyrkan för offentligheten. Den grekisk-ortodoxa patriarken av Jerusalem Teofilo III, pater Francesco Patton, Heliga Landets kustod, och den armeniske patriarken av Jerusalem Nourhan Manougian meddelar att firanden fortsätter regelmässigt även om antalet deltagare vid mässorna reduceras av säkerhetsskäl på grund av coronavirussmittan.

Vittnesbörd

Pater Francesco Patton berättar för Vatican News om torsdagens interreligiösa bön. Ledarna för Gravkyrkans tre kommuniteter hade önskemålet att alla söner och döttrar av de abarahamitiska religionerna tillsammans skulle tillbe densamme Högste, Allsmäktige Gode Herren, som helige Franciskus uttryckte det. Pater Patton berättar vidare att de kristna hade valt bönen Fader vår och säger att slutbönen Fräls oss ifrån ondo är en mycket öppen bön för att den ber om frigörelse från den Onde men även från allt ont som kan drabba oss såväl på personligt som på hela mänsklighetens plan. 

Gravkyrkan fortsätter att vara en böneplats berättar han. Den latinska kommuniteten har tillsammans med grekerna och armenerna beslutat att intensifiera böner för de sjuka, för sjukvårdspersonal och ansvariga för civilsamhället och det pastorala ämbetet. Kyrkan hålls alltså tekniskt sett öppen nu under fastan och även under Stilla veckan, men man respekterar riktlinjer för att undvika smittospridning. Han understryker att det för Gravkyrkans kommuniteter är grundläggande att den fortsätter att vara en böneplats, eftersom den är en plats som utstrålar hopp då det är här som Jesus Kristus övervann ondskan och döden.

Vad gäller förberedelsen inför påsken berättar han att franciskanerna följer Guds ord som vi läser på Askonsdagen, där Jesus inbjuder till bön och fasta i avskildhet för att stärka en personlig synvinkel och han säger att denna fastetid därför inte är annorlunda. Han påminner om att bönens kraft inte handlar om hur stor en samlad församling är utan om den särskilda kommunionen med den Helige Anden, som samlar de troende i Kristi kropp. Han uppmuntrar därför till att återupptäcka den mystiska dimensionen och minnas att kyrkan inte bara är ett folk utan mysterium och Kristi mystiska kropp.

P Patton påminner om att pandemier inte är en nyhet i vår historia, men det är vår tid som är annorlunda för att vi tror att vi kan dominera vetenskapen. Han säger att vi befinner oss i Adams situation, nakna och hjälplösa och att denna tid kan hjälpa oss att förstå våra begänsningar. Detta betyder inte automatiskt att återuppta bandet till Gud och vårt beroende av Honom, förklarar p Patton, utan att förstå att det finns mycket som vi inte kan dominera. Denna tid kan hjälpa oss att reflektera mer över oss människor och hur vi är en del i skapelsen, säger han, men även hur vi är troende som fortfarande litar på Gud som är Fader och som fortsätter att ta hand om oss att ge oss den fullheten av livet som vi firar just vid påsk.

27 mars 2020, 10:30