Sök

Kyrka i Irak Kyrka i Irak  

Kaldeer inleder ”Ninivefastan”

På måndagen inledde kaldeiska katoliker Ninivefastan. I den kaldeiska traditionen fastar man i tre dagar, i minnet av profeten Jona som tillbringade tre dagar i fiskens mage.

Saveen Shamasha - Vatikanstaten 

Den kaldeiska patriarken av Babylonien, kardinal Louis Raphael Sako, uppmanar varje år de troende att leva dessa tre dagar i fasta och bön för freden i Irak, och hela det plågade Mellanöstern. 

Enligt den kaldeiska traditionen, men den finns även i andra österländska riter, fastar man i tre dagar, i minnet av profeten Jona som tillbringade tre dagar i fiskens mage och som uppmanade till fasta och omvändelse. 

Ninivefastan (Bautha Ninwaye) infaller varje år på måndagen tre veckor före den liturgiska fasteperioden inleds, med askonsdagen, i år den 26:e februari. Det är en tre dagar lång fasta, och under tre dagar avstår man från mat och dryck från midnatt fram till middagen dagen efter, och man avstår från all föda från djurriket inklusive mejeriprodukter.

De tre dagarna i Ninivefastan hänvisar till de tre dagarna som profeten Jona tillbringade i fiskens mage och till den fasta som Jona uppmanade invånarna till i den korrupta staden, staden som idag heter Mosul. Vi läser om det i profeten Jonas bok, i kapitel två och tre.  

”Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.” Och Jona gav sig i väg till Nineve, så som Herren hade sagt. Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag, och han förkunnade: ”Om fyrtio dagar skall Nineve förstöras.” Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg. När Nineves kung fick höra vad som skett steg han upp från sin tron, tog av sin mantel, svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset. Och i Nineve kungjordes ett påbud från kungen och hans råd: ”Inga människor och inga djur, varken får eller kor, får äta och dricka, gå i bet eller vattnas. Både människor och djur skall bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en skall upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede, så att vi inte går under.” När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med; han lät det inte ske.(Jon 3, 2-10)

Sankt Ephraim beskriver Jona och Ninevefastan som en modell för en uppriktig och sann omvändelse. 

 

03 februari 2020, 10:29