Sök

Patriarken av Moskva och hela Ryssland Kirill under julens mässa Patriarken av Moskva och hela Ryssland Kirill under julens mässa  

Julbudskap från patriarken i Moskva – Är vi inte som Herodes?

En artikel i L'Osservatore Romano rapporterade om julbudskapet från patriarken av Moskva och hela Ryssland, Kirill, i samband med den ortodoxa julen som de österländska kyrkorna, som följer den julianska kalendern, firade på tisdagen. Budskapet höll en inbjudan till att stärka enheten.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

”Herren föddes inte i ett kungligt palats utan i en ödmjuk grotta, i absolut fattigdom. Vad kan vara mer eländigt än ett stall, mer ödmjukt än en krubba? Men det finns en sämre plats: det mänskliga hjärtats öken, bränt av synd, Gudsfrånvänt, ljummet, tomt och slav under lustarna." Moskvapatriarkens julbudskap till de troende uppmanade till att lägga själviskhet och personliga ambitioner åt sidan och göra vår själ till ett tempel för Gud. ”Herren är nära”, skriver han, ”och väntar tålmodigt på att vi ska se honom med trons ögon, att vi låter honom komma in i våra liv, lyssna på hans ord, svara på hans kärlek och låta honom agera i oss".

Vi skakar av feghet men inte av gudsfruktan

Kirill, patriark över den ryska ortodoxa kyrkan - som tillsammans med andra östkyrkor följer den julianska kalendern firade jul den 7 januari – frågar sig om vi ibland "inte är som Herodes", med ett hjärta fullt av bitterhet och avundsjuka, som inte accepterar den gudomliga sanningen, som skakar av feghet och inte av gudsfruktan:

”Låt oss reflektera över om vi inte är som Herodes, om vi inte sätter vårt välbefinnande och vår bekvämlighet först, om vi inte är rädda för att någon är bättre än oss, mer begåvad, snällare, om vi inte försöker att skada eller förnedra honom, och putta ner honom från piedestalen för att tar första plats. Låt oss fråga oss själva om vi inte anser oss själva vara källan till sanningen, snarare än Herren och hans bud, om vi inte är en orsak till skandal genom att presentera våra åsikter som sanning, om vi inte river Kristi tunika i stycken med våra ambitiösa handlingar, och om vi inte sår oenighet och sorg bland våra bröder och systrar i tron​​".

Övervinna splittringen i kyrkan

Patriarken uppmanar till enhet i ortodoxin och en utökad välgörenhet. "Herren", fortsätter budskapet ”förkastar inte någon, föraktar ingen; tvärtom, tar Han på sig vår mänskliga natur, förnyar den genom sin gudomliga inkarnation, lidande på korset och uppståndelse. Han höjer den till Treenighetens sköte, helgar den från Guds trons högra sida. Genom Kristi livgivande kropp, hans mest rena blod som utgjutits för var och en av oss, deltar vi i eukaristins sakrament, vi förenas med hans kropp och delar samma blod med Frälsaren och med varandra."

Moskvapatriarken döljer inte spänningarna i den ortodoxa världen: ”Oenighetens vågor skakar kyrkans skepp, en storm av oenigheter och motsägelser prövar de ortodoxa trendernas enhet, som vissa, frestade av mörkrets fiende, föredrar "det leriga och avvisande kätteriets irrationella källa". I detta svåra ögonblick måste vi alla komma ihåg att Herren föddes, korsfästes och uppstod från de döda för var och en av oss, och att han grundade en, helig, katolsk och apostolisk kyrka på jorden. Tillhör vi kyrkan är vi kallade att övervinna oenighet, motsägelser och konflikter, att läka schismer, att hjälpa dem som lever i krigens skräck och lider förföljelse och orättvisa.

De senaste dagarna skrev patriarken av Jerusalem, Theophilus III, till den ekumeniska patriarken Bartholomeus och de andra ortodoxa patriarkerna och bjöd in dem till ett möte i Jordanien i slutet av februari med målet att "återställa freden bland kyrkorna", som prövade av Konstantinopels beslut, för ett år sedan att erkänna den ortodoxa ukrainska kyrkans självständighet för ett år sedan.

10 januari 2020, 14:44