Sök

Skyddsmasker obligatoriska i Kina och Hongkong för att stoppa spridning av coronaviruset Skyddsmasker obligatoriska i Kina och Hongkong för att stoppa spridning av coronaviruset 

Hongkong: Kyrkans anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset

Med tanke på den snabba spridningen av det dödliga coronaviruset i Kina men även i övriga världen har Hongkongs stift publicerat nya riktlinjer för skydd i kyrkor och församlingar. Kardinal Tong ber de troende vara enade med regeringen och samhället i stort i kampen mot coronaviruset.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Den liturgiska kommissionen i Hongkong har efter konsultation med experter publicerat nya riktlinjer för att bemöta spridningen av coronaviruset. Man ber präster och troende att ena sig med reglerna som regeringen och den allmänna opinionen ställer upp.

“Alla ombes att undvika att fira mässan och även söndagens mässa om det finns hot om smitta”

Ärkebiskop av Hongkong kardinal John Tong Hong har bett alla troende att göra sitt bästa genom böner och i praktiken enligt dygderna tro, hopp och kärlek för att ena sig med regeringen och samhället i stort i kampen mot den nya virusepidemien.

Riktlinjerna som gäller under den akuta smittperioden omfattar 5 områden och sammanlagt 30 åtgärder med allt från hygienen i kyrkorna och församlingslokalerna till skydd under liturgin. Användning av skyddsmasker för präster, diakoner och troende är obligatorisk när man går in och ut i kyrkans lokaler. Alla ombes att undvika att fira mässan och även söndagens mässa om det finns hot om smitta. Som säkerhetsåtgärd ska det heller inte finnas vigvatten vid kyrkornas ingång och psalmböcker och andra blad ska tas bort och kommunionen ska endast tas emot i handen och dop utesluts. I riktlinjerna omfattas även noggranna regler för smörjelsen och kommunionen för sjuka och gamla samt för bikt.
 

30 januari 2020, 09:32