Sök

Heliga gravens kyrka i Jerusalem Heliga gravens kyrka i Jerusalem 

Jerusalem. Nya renoveringar i Heliga gravens kyrka

Nya renoveringar, konserveringar, utvärderingar och utgrävningar ska göras i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem - de tre ansvariga kristna kyrkorna samarbetar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Tisdagen 10 december, i franciskanernas kloster, presenterades planerna för nya renoveringar i Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Det gäller konservering och restaurering av kyrkans golv, en utvärdering av byggnadens stabilitet och säkerhetsåtgärder samt genomförande av tekniska konstruktioner för vatten, elektricitet, mekanik och brandskydd. Man planerar även nya arkeologiska utgrävningar.

Ekumeniskt projekt

Heliga landets kustodie och de tre kristna kyrkorna, grekisk-ortodoxa, katolska och armeniska, som gemensamt ansvarar för Heliga gravens kyrka skrev 8 oktober, tillsammans med arkitekt, samordnare, stiftelser och universitet, under avtalet om undersökningar och renovering.

“vikten av att kyrkorna, för de kristnas bästa, skyddar och bevarar Heliga gravens självständighet”

Franciskanen p Francesco Patton, Heliga landets kustod, påminde om samarbetet mellan kyrkorna 2016 och hoppades att det även denna gång ska bära god frukt. Den grekisk-ortodoxa patriarken av Jerusalem Teofil III betonade vikten av att kyrkorna, för de kristnas bästa, skyddar och bevarar Heliga gravens självständighet. Han la till att presentationen av detta projekt är viktigt även för att visa genomskinlighet för sponsorerna. Arkeologen som närvarade vid presentationen förklarade att alla de nya projekten kommer att finansieras av en privat donation till kustodiet på 500 000 euro.


 

11 december 2019, 13:39