Sök

Återinvigning och konsekrering av katedralen tillägnad Vår Fru av hjälpen i Aleppo Återinvigning och konsekrering av katedralen tillägnad Vår Fru av hjälpen i Aleppo 

Återuppbyggd kyrka i Aleppo

Den armeniska katedralen tillägnad Vår Fru av hjälpen i Aleppo i Syrien invigdes och konsekrerades vid två ceremonier 7 och 8 december. Påven sände ett budskap till ceremonierna där han uttryckte sin närhet och uppmuntran till de troende och det lästes upp av nuntien kardinal Mario Zenari.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Trots IS förstörelse och våld har en ytterligare kyrka fått tillbaka sin forna skönhet genom en totalrenovering - den armeniska katedralen i Aleppo tillägnad Vår Fru av hjälpen. Den invigdes och konsekrerades 7 och 8 december med två ceremonier som Syriens stormufti deltog i tillsammans med andra av landets personligheter och representanter för Aleppos kristna kyrkor.

Påvens närhet till Syriens troende

Ärkebiskop för Aleppos armeniska rit msgr Boutros Marayati höll i mässan i kardinal Mario Zenaris närvaro. Kardinalen läste upp påven Franciskus budskap, där han uttrycker sin närhet och uppmuntran till de troende.

Den nyrenoverade kyrkan vittnar om att tron inte faller samman. Att företrädare för olika religioner närvarade vid ceremonierna påminner om hur man i Syrien kan leva fredligt sida vid sida.

I sitt budskap till det som han om igen kallar ”det älskade Syrien” uttrycker påven sin närhet till de skadade och fortfarande mycket fattiga troende.


 

14 december 2019, 16:33