Sök

Msgr Abraham Kome, biskop av Bafang och ordförande för Kameruns biskopskonferens Msgr Abraham Kome, biskop av Bafang och ordförande för Kameruns biskopskonferens  

Kyrkan i Kamerun kämpar mot avskogningen i landet

Biskopen av Bafang i Kamerun, msgr Abraham Boualo Kome, berättar vid slutet av Amazonassynoden om avskogningen i sitt land.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Msgr Abraham Kome säger i en intervju med Vatican News att det är en förolämpning mot Gud att förstöra naturen. Biskopen av Bafang i Kamerun, msgr Abraham Boualo Kome, är ordförande för Kameruns biskopskonferens och medlem i det kyrkliga nätverket för regnskogen Kongo-bassängen, REBAC.

Urbefolkningar sårbara

Han är ledsen för den ansvarslösa avverkningen och exploateringen av mineraltillgångar som förstör de afrikanska skogarna och utlöser väpnade konflikter, leder till vattenförorening och orsakar jordskred. Urbefolkningar får sedan inget ut av gruvnäringen som förstör deras hemmarker och hela byar blir ännu fattigare och sårbarare efter avverkningar och gruvdrift.

Biskoparna ber om samarbete mellan ledare och politiker och kyrkan i Afrika för att utbilda särskilt kommande generationer om vården av det gemensamma hemmet.

“den lokala kyrkans avdelningar håller kontakten med utvinningsindustrierna för att säkerställa att regler respekteras”

Msgr Kome berättar att en av den lokala kyrkans avdelningar håller kontakten med utvinningsindustrierna för att säkerställa att regler respekteras. Men han säger att denna uppgift inte är lätt, då de multinationella företagen ofta har betalat för att skyddas.

Kyrkan belyser problemen

”Vi känner oss verkligen hjälplösa för att de, genom att ha större finansiella tillgångar, har råd att komma undan med många kränkningar” berättar han och att vad kyrkan kan göra är att driva en lobby tillsammans med samhället för att belysa problemet. Han betonar slutligen behovet av att det internationella samfundet hjälper till att bära denna börda.


 

06 november 2019, 12:07