Sök

Embryo Embryo 

Costa Rica. Biskopar stödjer “40 dagar för livet”

Biskoparna i Costa Rica ber presidenten Alvarado att inte underteckna lag om terapeutisk abort och de ber alla troende att delta i “40 dagar för livet” för att säga nej till legaliseringen av provocerad abort i landet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Costa Ricas biskopskonferens ger sitt fulla stöd till den nationella kampanjen “40 dagar för livet” som främjar olika kristna rörelser för livet. Biskoparna ber de troende katolikerna att delta i detta initiativ som omfattar olika aktiviteter som bön, fasta och vakor för att främja livet och stå emot utländska ”ideologier som hotar det mänskliga livets värdighet”.

Kristna enade mot abort

De hänvisar till den heta debatten om tolkningen av lag vad gäller terapeutisk abort, då moderns fysiska hälsa är i fara. Nu omtolkas begreppet och man vill även se till moderns psykiska hälsa. Detta lagförslag, som öppnar för tolkning, vill Cosa Ricas president Alvarado underteckna inom år 2019 och därför mobiliserar sig kristna grupper som främjar livet. Biskoparna ber presidenten i sitt brev om att inte underteckna denna lag, utan att skydda dem som inte kan försvara sig och påminner om påven Franciskus hårda ord om i saken.

De inbjuder avslutningsvis alla dem som vill skapa hopp i landet att vägra att ta till sig ideologier som främjar en dödskultur och ena sig i bön till Herren för att varje liv ska skyddas i mänskliga grundläggande rättigheters namn.

 

17 oktober 2019, 12:06