Sök

Skogen brinner i Amazonas Skogen brinner i Amazonas 

Påvens och patriarkens oro för bränderna i Amazonas ”Låt oss frukta Gud!”

På söndag, den 1:a september, firas världslagen för vård av Skapelsen. Under Angelus uttryckte påven sin oro över skogsbränderna som härjar i Amazonas. Även den grekisk-ortodoxa patriarken Bartolomeus I har skrivit ett brev om bränderna i vilket han uppmanar till ansvar i förvaltningen av skapelsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter sin Angelusbönen sa påven Franciskus:

”Vi är alla oroliga för de stora bränderna som har utvecklats i Amazonas. Vi ber att de, med hjälp av allas engagemang, kan tämjas så snart som möjligt. Den skogen är en avgörande lunga för vår planet.”

Även den grekisk ortodoxa patriarken Bartolomeus I har i ett brev uttryckt sin oro. Han börjar med att beskriva de extrema värmeböljorna och de vilda bränderna under de senaste veckorna, med miljoner hektar förstörda skogar.

Träd är väsentliga mot klimatförändringar

”Forskare varnar oss för det hot mot ekosystemet som dessa bränder utgör”, skriver han. "Bränder kan få konsekvenser för flera generationer. Träd är avgörande för jorden, för vår överlevnad. De är inte bara värdefulla för deras estetiskt vackra, eller ger kommersiella fördelar, utan väsentliga i försvaret mot klimatförändringar. Att plantera fler träd är lovvärt, men att avverka färre träd är kanske det mest brådskande svaret mot den globala uppvärmningen."

Våra resurser är begränsade

”Även om denna globala brandkris inte helt eller uteslutande är en följd av eller orsak till klimatförändringar, upplever världen nu utan tvekan larmet om de akuta och fruktansvärda följderna av en ökande nivå av koldioxidutsläpp. Dessa extrema fenomen tvingar oss att ta hänsyn till naturens grundläggande bräcklighet, våra begränsade resurser och skapelsens unika helighet.”

Se över dina val!

Bartolomeus I skriver att den första september publicerar patriarkatet en encyklika som beskriver vi de olika initiativen och aktiviteterna under de senaste trettio åren.

”Vi ber för alla som hotas eller drabbas av bränder i någon del av världen. Vi ber alla troende och alla människor av god vilja noggrant överväga hur vi lever, vad vi konsumerar och var våra prioriteringar, med hjälp av liturgins ord: "Låt oss värna om våra steg! Låt oss frukta Gud!"

26 augusti 2019, 16:29