Sök

Kristna, far och son, i Mosul Kristna, far och son, i Mosul 

Kardinal Filoni om Irak ”Vi måste återuppbygga den kristna gemenskapen”

Fem år efter de kristnas flykt från Nineve-slätten och från Mosul har den katolska kyrkan i Irak arbetat hårt med återuppbyggnaden av byar som förstördes av den islamiska staten, och för att garantera säkerhet, rättigheter och välbefinnande för de kristna. Men det går långsamt.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I augusti 2014 tvingades kristna lämna Nineve-slätten i Irak. Miliserna i den självutnämnda islamiska staten tvingade över 120 000 kristna att överge sina hem. Den långsamma återkomsten började hösten 2017, efter kalifatens nederlag, och för närvarande har över 46% av familjerna i denna region återvänt till sina hem, medan återuppbyggnadsprojekten i byarna pågår. Hjälp till kyrkan som lider leder arbetet som finansieras av de och västerländska regeringar.

Långsammare återuppbyggnad i Mosul

Situationen i Mosul är mer komplicerad, dit har bara några tiotal kristna återvänt av de totalt 15 000 som lämnade. I Mosul har återuppbyggnadsarbetet ännu inte påbörjats eftersom det fortfarande saknas en stabil, lokal regering. Och de internationella icke-statliga organisationerna, kopplade till kyrkan, kan inte påbörja projekten på grund av brist på säkerhet och knappa medel, säger fader Samir i stiftet Amadiya, dit tusentals kristna och Yazidier flydde sommaren 2014 från Mosul och Nineve-slätten.

Kardinal Filoni: kristna behövs här

Vatican News har intervjuat kardinal Fernando Filoni, prefekt för kongregationen för Folkens Evangelisering, och tidigare nuntie i Irak och Jordanien från 2001 till 2006, som betonar behovet av större nationella och internationella lagstiftningsgarantier till religiösa minoriteter, som har rätt att fortsätta bo i Irak:  

”Jag tror att den nuvarande kaldeiska patriarken försöker se hur allas rättigheter säkerställs, men det är inte lätt med tanke på platsens kultur och mentalitet. Alla har rätt, minoriteter och majoriteter, att bo i sitt land och se sina civila och religiösa friheter garanteras.”

Hur bygger man?

Kardinal Filoni sörjer att se att de kristna fortfarande lämnar landet. ”Det pågår en exudus och en mycket långsam återkomst. Rekonstruktionerna är kopplad till kristna, katolska och internationella organisationers åtaganden, men det innebär så många problem. Hur ska vi bygga upp igen? Som det var? På nya sätt? Du kan bygga om ett hus, en byggnad, ett torg, men kan du bygga om den mänskliga väven som bodde i området tills för några år sedan? Detta är det stora problemet, den stora utmaningen. Man kan inte återvända till det förflutna, men man kan säkert återfinna något av det förlorade, eftersom våra kristna i allmänhet är mycket knutna till sitt land, så länge det finns förutsättningar: civila, interna och internationella”, sa kardinal Filoni.

Bygga upp mänskliga väven

Det värsta är att glömma det rika arv som de kristna förvaltar i Mellanöstern. Den nuvarande kaldeiska biskopen av Mosul, fader Najib, sa: ”Jag har räddat så många värdefulla böcker; böcker som inte har något kommersiellt värde, men som är av enorm betydelse ur historisk, kulturell och religiös synvinkel. Genom att rädda böckerna räddade jag människorna, en kultur, jag räddade kommuniteten. Vi måste rädda och bygga upp den mänskliga bedjande gemenskapen, och efter det följer den sociala, civila, arkitektoniska, kulturella återuppbyggnaden.

29 augusti 2019, 15:26