Sök

kardinal Anders Arborelius kardinal Anders Arborelius 

Kardinal Arborelius utnämnd till ytterligare en uppgift i kurian

Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Kongregationen för de orientaliska kyrkorna i den romerska kurian. Vi läser på hemsidan för Stockholms katolska stift om den senaste utnämningen.

Kardinal Anders Arborelius är nu engagerad i tre olika avdelningar av den romerska kurian, knutna till hans kunskap och erfarenheter inom dessa områden. Den första utnämningen gällde ekumenik, den andra prästerskapet och nu den tredje de orientaliska kyrkorna. 

Kongregationen för de orientaliska kyrkorna är ansvarig för kontakten med de orientalisk-katolska kyrkorna, för stödet till deras utveckling och för att värna om deras rättigheter.

I Sverige finns följande orientaliska kyrkor representerade:

Armeniska katolska kyrkan

Eritreanska och etiopiska katolska kyrkan

Kaldeiska kyrkan

Maronitiska kyrkan

Melkitiska katolska kyrkan

Syrianska katolska kyrkan

Syro-malabariska kyrkan

Kardinal Arborelius blev nyligen också utnämnd till medlem av den Påvliga kongregationen för prästerskapet, som är den avdelning av den Heliga Stolen som har det övergripande ansvaret för präster och diakoner. Denna utnämningen gjordes den 28 maj 2019.

Sedan 2017, då Anders Arborelius blev kardinal, är han medlem i det Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet.

08 augusti 2019, 13:04