Sök

Indiska kvinnor Indiska kvinnor 

Indien förbjuder företag som ”hyr ut” livmödrar

Det indiska parlamentet har förbjudit all kommersiell verksamhet knuten till surrogatmoderskap. Det är fortfarande tillåtet att bära ett annat pars barn inom samma familj. Feminister och jurister välkomnar initiativet och kräver ett internationellt moratorium.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det indiska underhuset har godkänt lagen som förbjuder surrogatmoderskap som kommersiell verksamhet. Lagen tillåter endast altruistiskt val att låna ut livmodern, mellan personer i samma familj, och endast för indiska par som har varit gifta i minst 5 år, och som inte har andra levande barn.

Redan förbjudet för utlänningar

Med denna lag bekräftar Indien ännu strängare regler för all praxis som gör kvinnor och barn föremål för handel, efter att Högsta domstolen i det asiatiska landet redan 2015 hade förbjudit surrogatmoderskap till förmån för utländska par.

Enorma ekonomiska intressen

Sedan 2002, när uthyrning a livmodern godkändes genom en lagstiftande omröstning, har Indien varit en av de viktigaste destinationerna för fortplantningsturismen. År 2012 uppskattar en FN-studie över verksamheten att den årliga omsättningen var 400 miljoner dollar för cirka 25 tusen barn.

De etiska följderna

Den nya lagen olagligförklarar mer än 3 000 privata kliniker som har blomstrat i hela Indien i över 15 år. De grundläggande etiska och antropologiska frågorna förblir olösta, eftersom lagstiftningen föreskriver att den enda kvinnan som får bära ett pars barn måste vara syster, svägerska, moster eller kusin till en av de blivande föräldrarna. Parlamentets lag är dock ett viktigt steg framåt, mot rätten att köpa en kvinnas kropp som surrogatmoderskapsverksamheten innefattar. I Indien bedrevs vissa kliniker som fortplantningsfabriker där inlåsta mammorna låg i sängar bredvid varandra under vedervärdiga förhållanden. Att sälja det som ”altruistisk praxis” för att hjälpa barnlösa par går mot sanningen.

Domstolar i väst legitimerar

I västerländska länder, hoppas man kunna bekämpa surrogatmoderskap genom att FN ingriper med ett internationellt moratorium. Domstolar i väst står inför att behöva legitimera pars föräldraskap där barnet är ”köpt”, och godkänna avvikande praxis.

Ett internationellt moratorium

18 länder tillåter surrogatmoderskap och många regeringar - som Nepal, Mexiko och Thailand - har nyligen förbjudit det efter fall av kränkningar av mänskliga rättigheter. Kalifornien kvarstår, där surrogatmodern genom ett avtal, avstår från alla rättigheter över sin kropp. Det är för detta som det krävs ett internationellt moratorium, menar de som kämpar mot surrogatmoderskap.

28 augusti 2019, 15:39