Sök

Kardinal DiNardo Kardinal DiNardo 

USA. Kardinal DiNardo till Trump: Nya regler för migranter ohållbara

Kardinal Daniel DiNardo, ordförande för USA:s biskopskonferens, ber president Donald Trump i ett brev att se över de nya reglerna vad gäller invandringen som USA:s departement för inrikes säkerhet har satt och som sedan några veckor tillbaka har skapat panik bland landets migranter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Jag fördömer detta tillvägagångsätt – skriver kardinal DiNardo – för att det har skapat ett klimat av rädsla i våra församlingar och orsakar ett oacceptabelt lidande för tusentals barn vid gränsen, då tullmyndigheterna delar upp familjerna”. Han fortsätter i sitt brev till Trump att metoden som migrationsbyrån använder sig av för att avskräcka centralamerikaner att fly från sina länder är “vilseledande och ohållbar”.

Tvivel om de nya reglernas legitimitet och laglighet

“Det är mot amerikanska och kristna värden att försöka förhindra människor att emigrera hit, då de flyr iväg för att rädda sina liv och skapa säkerhet för sina familjer” skriver kardinalen. Han kritiserar det förvaltningsbeslut som togs igår att ändra på asylfrågorna för att skapa ytterligare hinder för dem som skulle ha rätt till asyl, som ska träda i kraft idag onsdagen 17 juli och vars legitimitet och laglighet enligt jurister utgör många tvivel.

“Det har skapat ett klimat av rädsla i våra församlingar och orsakar ett oacceptabelt lidande för tusentals barn vid gränsen, då tullmyndigheterna delar upp familjerna”

Lagen bryter mot asylrätten

Enligt den nya lagen anses invandrare som anländer till Förenta staterna från den sydvästra gränsen inte vara berättigade att ansöka om asyl om de inte visar upp en ansökan om en tillflyktsort i ett tredje land, som är obligatoriskt för att resa till USA. ”Detta fråntar dem en moralisk plikt – fastslår DiNardo – och förhindrar USA att ta en ledande roll i det Internationella samfundet som garant för asylregler”. Kardinalen ber om att man, mer än att agera med verkställande order, regler och hot, söker orsaker och rättvisa lösningar till denna humanitära kris som driver familjer att fly för livet. Han ber presidenten att genomföra en mänsklig reform av invandringssystemet där medlidande och värdighet inte förloras.

(Sir)

 

17 juli 2019, 09:07