Sök

Påven Franciskus vid saligförklaringen i Blaj, Rumänien Påven Franciskus vid saligförklaringen i Blaj, Rumänien 

Vilka är de 7 grekisk katolska martyrerna som saligförklarades av påven i Rumänien?

Under söndagens mässa i staden Blaj i Rumänien saligförklarade påven Franciskus sju grekisk-katolska biskopar som led martyrdöden under landets kommunistregim.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Alla sju grekiskt-katolska biskopar som saligförklarades söndagen 2 juni av påven Franciskus i Rumänien arresterades år 1948. Alla sju fängslades och lämnades att dö av hunger, sårbarhet, sjukdom eller av hårt arbete och begravdes sedan i omärkta gravar. Under denna mässa användes en kateder, alltså påvens tronstol, som gjorts av träplankor från några av martyrernas fängelsesängar och av fönstergaller i järn från fängelserna.

Iuliu Hossu

Rumänien var ockuperat av Sovjet och styrdes av Nicolae Ceausescu när Iuliu Hossu kom tillbaka till landet efter teologistudier i Rom. Han satt i fängelse i 22 år. Hans sista ord var: "Min kamp är över, er fortsätter”. Han fick aldrig veta att påven Paulus VI utsåg honom till kardinal "in pectore" 1969.

Vasile Aftenie

Vasile Aftenie studerade även han i Rom. Ett år efter att han arresterades förflyttades han till det ökända Inrikesministeriet där han led förfärlig tortyr och dog av sina sår 1950.

Ioan Balan

1929 utsågs Ioan Balan av Vatikanens kommission att utarbeta en ny lagbalk för den kanoniska lagen för de östliga kyrkorna. Efter att han arresterades 1948 placerades han i isoleringscell och dog 1959 utan någon rättlig prövning eller dom.

Valeriu Traian Frentiu

Valeriu Traian Frentiu biskopsvigdes redan vid 37 års ålder. Även han arresterade 1948 och levde resten av sitt liv i ett koncentrationsläger. När han dog 1952 kastades hans kropp i en omärkt grav.

Ioan Suciu

Ioan Suciu prästvigdes 1931. Även han dog av hunger och sjukdom i fängelse. I sitt sista brev till de troende innan han arresterade skrev han: ”Låt er inte luras av tomma ord, löften och lögner ... Vi kan inte sälja Kristus eller kyrkan”.

Tito Liviu Chinezu

Tito Liviu Chinezu föddes 1904. Han biskopsvigdes i fängelset av de biskopar som själva var intagna. När hemligheten om hans ordinering läckte ut förflyttades han till ett annat fängelse där han lämnades att dö av kyla och hunger.

Alexandru Rusu

Alexandru Rusu biskopsvigdes 1931. Han arresterades 1948 och dömdes till 25 års fängelse för anstiftan av högförräderi. Han dog 1963 och begravdes i fängelsekyrkogården utan någon religiös rit.

Vatikanradion

Från och med natten 28 november 1948, då alla dessa grekisk-katolska biskoparna arresterades, till och med 25 december 1989, då kommunistregimen föll, var Vatikanradions sändning den enda tillgängliga mässan på det rumänska språket för landets troende.
 

04 juni 2019, 12:05