Sök

Pingst Pingst 

Pingstafton - Kristi mysterium blir vårt

Med pingsten avslutas påsktiden och vi sjunger Veni Sancte Spiritus - Kom, Guds egen andedräkt och fyll vår fattigdom med all din rikedom

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påsktidens femtio dagar är som en enda festdag och utgår från de tre högtiderna påsk, Kristi himmelsfärd och pingst.

Kristi frihet

Pingsten avrundar så påsken och vi minns hur den uppståndnes Helige Ande strömmar ut över kyrkan. Kristi mysterium blir vårt och vi bär frukterna av vad han har sått och vår tro leder oss i våra liv i kärlekens kraft. Vi människor famlar inte i mörkret och är inte själviska för att Kristus ger oss frihet. Han har befriat oss från det onda och värdsliga.

Historiskt hade pingsten en större plats och hörde på många sätt ihop med påskaftonen. Dopceremonin hölls både på påskaftonen och pingstaftonen. Senare beslöt man att utföra dopets sakrament quam primum, så snart som möjligt, och pingstaftonen blev en vanlig helgvaka.

Kom Guds egen andedräkt

På pingst sjungs sekvensen Veni Sancte Spiritus i hela den universella kyrkan:

Kom, Guds egen andedräkt
kom du rena varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.
Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.
Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,
vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.
Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.
Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.
Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.
Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.
Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.
Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.


 

08 juni 2019, 16:12