Sök

Scala Santa i sin ursprungliga skönhet Scala Santa i sin ursprungliga skönhet 

Scala Santa nyrenoverad: extraordinärt tillfälle efter 300 år

För första gången på 300 år kommer pilgrimer som besöker Scala Santa i Rom , den Heliga Trappan, kunna gå upp för trappan på knä, på de marmorsteg som Jesus besteg när han var på väga att dömas inför Pontius Pilatus i Jerusalem. Man har nämligen tagit bort de plankor i valnötsträ som vanligtvis täcker över marmorstegen, för att under 60 dagar, fram till Pingstdagen, låta trappan bestigas direkt på den ursprungliga marmorn.

Valnötsplankorna som påven Innocentius XIII valde att täcka trappan med 1723, är nu på renovering. Även trappan under har restaurerats och på torsdagen invigdes den samtidigt som de nyrestaurerade freskerna i takvalvet presenterades.

Särskilt under fastan och den Stilla Veckan är Scala Santa, den Heliga Trappan, ett älskat pilgrimsmål i Rom – en plats genomsyrad av djup hängivenhet. Under renoveringen har många väntat otåligt på att, som varje år, bedjande bestiga trappan, och offra sitt lidande under meditation av Kristi lidandes mysterium. Passionistfäderna, vars kloster ligger i anknytning till det påvliga sanktuariet, är förvaltare, och genom århundraden har de sett pilgrimer komma och be uppför trapporna i botgöring och gottgörelse. De av knän slitna marmorstegen, som syns på tryckmärkena det nedre knät lämnade i stenen för att kliva upp på nästa, är ett uttryck för pilgrimernas tro och hängivenhet.

Vänd blicken till takvalvet

Men inte bara trappan utan även takmålningarna från 1500-taler är restaurerade, och deras ursprungsfärger återställda. "När jag ser hur Jesus tvättar Petrus fötter - observerar fader Francesco Guerra, som är Passionistfädernas superior på Scala Santa, ser jag inte bara konstverket, utan händelsen. De troende möter här sin heliga historia. Bilderna uttrycker figurativt konciliet i Trent, och de är målade även i konciliets anda: enkelhet men med en mycket hög bildkvalitet och kompositionskvalitet.

De som bestiger trappan på knä delar inte bara Kristi lidande, förenade med Kristus, utan om de höjer blicken till takvalven, är det en effektiv katekesundervisning. En andlig askes i alla avseenden.

Photogallery

Scala Santa
12 april 2019, 15:25