Sök

Folk köar utanför ett bankkontor i Caracas Folk köar utanför ett bankkontor i Caracas 

Venezuelas biskopar: Landet går på knäna

Eltillförseln har återgått till nästan hela Venezuela efter mer än fem dagars strömavbrott på flera håll i landet. Generalsekreterare för Venezuelas biskopskonferens msgr Fernandez ger en bild av folkets situation.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Hjälpbiskopen av Caracas msgr José Trinidad Fernández, generalsekreterare för Venezuelas biskopskonferens, som befinner sig på ett möte med det latinamerikanska biskopsrådet i Colombia, ger en snabb överblick över situationen den senaste veckan i landet, inför biskopskonferensens officiella uttalande.

“Det värsta är att man inte ser av en snar lösning”

Brist på underhåll

“Strömavbrottet som hela landet har lidit av berodde på brist på underhåll av plattformen i Gurí, som är landets främsta energigenerator, berättar biskopen. Tyvärr har reservkraftaggregat inte alltid fungerat på sjukhus och det har registrerats offer. Dessutom har stora mängder mat blivit dålig, då man har varit utan kylskåp, vilket förvärrar den redan svåra livsmedelssituationen i landet. I många fall saknas vatten, det saknas mat och det värsta är att man inte ser av en snar lösning.”

Risk för epidemier

Msgr Fernández bekräftar att Kyrkan genom Caritas står kvar i första led för att ta itu med den akuta situationen: “Förutom den vanliga hjälpen delar Caritas ut tabletter för att rena vattnet. Det är stor risk att epidemier sprids och som skulle kunna slå till mot barn och redan försvagade personer”.

Under tiden biskopar och stift ut alltfler kommunikéer, där de anklagar regeringen för att ha varit oansvariga under strömavbrottet och ber om en förändring i landet. De upprepar Kyrkans solidaritet med folket.
 

16 mars 2019, 10:46