Sök

Caritas Venezuela Caritas Venezuela 

Venezuela: Fasta i solidaritet med migranterna

Varje år främjar Kyrkan i Venezuela Caritas kampanj “Campaña Compartir”, för att under fastan leva i en anda av solidaritet och personlig och social omvändelse. Temat i år är “Den påtvingade migrationen: gamla och barn lämnas kvar”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kyrkan uppmanar till mottagande, omhändertagande, skydd och integration av migranterna i Venezuela som arbetar med att främja en solidarisk inställning till dem. Med kampanjen vill man främja en möteskultur och stärka värdet och positiva sidor som kan ena folket.

“Det råder ett klimat av desperation i landet och familjer splittras”

 

Migrationsfenomenet som man ser i Venezuela involverar hela samhället. Mobiliseringen av 4 miljoner venezuelaner ger allvarliga sociala konsekvenser. Det råder ett klimat av desperation i landet och familjer splittras. Många av dem som har emigrerat utnyttjas för arbete, tvingas sälja sex och utsätts för diskrimination och hot. Man känner till två fall av venezuelanska barn som aldrig tidigare har gått i skolan och som har emigrerat till Brasilien. De lever dag för dag och utnyttjas och mobbas i skolan och utsätts för psykologiskt våld och främlingsfientlighet.

Caritas Venezuela ville förverkliga denna kampanj just för att öka medvetenheten om migrationsfenomenet för att på så sätt bidra till byggandet av en värld utan gränser med jämställdhet vad gäller mänskliga rättigheter.
 

14 mars 2019, 10:04