Sök

Barnsoldat i Sydsudan Barnsoldat i Sydsudan 

Sydsudan: tidigare barnsoldater får hjälp att återvända hem

Projektet som lanserades av Läkare utan gränser i Sydsudan 2018, syftade till att barn och unga som varit soldater skulle återintegreras socialt. Många barnsoldater har bevittnat och lidit otaligt våld i de väpnade konflikterna i det afrikanska landet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I konflikten i Sydudan används tusentals barn som soldater - mellan 15 och 17 år eller mindre, en tredjedel flickor. De flesta av dem har kidnappats på väg hemifrån till skolan och tvingats till att använda vapen och slåss i för väpnade gäng, under alla former av utnyttjande och övergrepp.

Sedan februari 2018 har ett team i Läkare Utan Gränser (MSF) arbetat med andra organisationer i Yambio, för att hjälpa dessa barn att återintegreras i sina hemkommuniteter. Hittills har 983 barn räddats i staden Yambio, och 3 100 i hela landet. Teamet från Läkare utan gränser består av erfarna läkare och psykologer, som nu har  arbetat i ett år nu för att hjälpa barn som har utsatts för sexuella övergrepp och våld av alla slag, med hjälp av andra assistenter som hanterar barnens familjeåterförening.

Problemen knutna till ett liv med väpnade grupper är många, och återfall är inte ovanligt liksom att falla för andra typer av missbruk. Fram till nu har återintegrationskampanjen dock gett goda och tillfredsställande resultat.

15 mars 2019, 12:24