Sök

Påven Franciskus möte med Irlands biskopar vid sitt besök i landet Påven Franciskus möte med Irlands biskopar vid sitt besök i landet  

Irlands biskopar i plenarmöte om övergrepp, abort och solidaritet

Irlands biskopar har just avslutat sitt plenarmöte där de bad för påven Franciskus i samband med 6-årsfirandet av hans pontifikat och reflekterade sedan bland annat över brott som övergrepp inom Kyrkan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I plenarmötets slutdokument skriver Irlands biskopar att deras nationella råds ansvariga för skyddet av barnen i katolska kyrkan har uppdaterat landets biskopar om standard och guidelinjer för vården av barnen.

Samvetsvägran

Biskoparna nämner sedan om hur den nya abortlagen helt står i kontrast till såväl etiska som professionella och mänskliga principer. De anser inte att en läkare kan nekas samvetsvägran eftersom det skulle strida mot samvetsfriheten som garanteras av den nya lagen.

De bad under mötet för de döda vid flygolyckan i Etiopien och talade om sitt engagemang för krigsdrabbade personers rättigheter i världen.

Böner för påven och Irland

Biskoparna bad för sitt lands skyddshelgon saint Patrick som firas 17 mars och för sitt folks tro och välstånd. I slutdokumentet uppmanar de sina troende att läsa påvens fastebudskap för i år där påven inbjuder alla kristna att djupare och konkretare inkarnera påskmysteriet i deras liv och att i fastan fasta, be och ge allmosor. De uttrycker sin tacksamhet för påvens besök i Irland vid Världsfamiljedagen och ber för honom.

 

14 mars 2019, 14:08