Sök

Aska Aska 

Den heliga askans ursprung och betydelse

Med Askonsdagen inleds fastan, den 40 dagar långa tiden innan Påsk då man särkilt inbjuder till omvändelse. Tillsammans med Långfredagen är det den viktigaste fastedagen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”. (Mark 1:1-15) Denna evangelietext talar om att detta är tiden för omvändelsen, vid sidan av botgörelsen, och flitig bön och att komma tillbaka till Herren.

Av jord är du kommen

Enligt gammal praxis var botgörelsen offentlig och var en rit som inledde de troendes botgöringsvandring med frigivelse på Skärtorsdagens morgon. Askan från olivkvistar från föregående års Palmsöndag spreds över de troende under mässan med orden ”Kom ihåg att av jord är du kommen. Jord skall du åter bli”.

Askan

Att aska läggs på huvudet är något som återkommer i bibeln och har två betydelser.

Det visar dels på människans ömtålighet inför Herren, som Abraham säger till Gud: “Abraham fortsatte: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft” (1 Mos 18:27). Även Job understryker varandets begränsning: “och kastar mig i dyn. Jag är som stoft och aska.(Job 30:19) Andra exempel är dem i Salomos och Jesus Syraks vishet: ”Vi har kommit till av en slump,
och efteråt är det som om vi aldrig funnits. Vår andedräkt är flyktig som rök, och vår tankeförmåga en gnista, tänd vid hjärtats slag. När den släcks blir kroppen aska, och anden förflyktigas som den tunnaste luft” (Vish 2:2); “Vad har stoft och aska att yvas över? Redan i livet börjar ju kroppens upplösning” (Syr 10:9); ”Vem prisar den Högste i dödsriket, vem bär fram lovsång i de levandes ställe?” (Syr 17:27).

Askan är också ett konkret tecken på den som har omvänt sig och med förnyat hjärta går in på en ny vandring mot Herren, som vi läser om i Jonas bok där kungen av Ninive, då han fick nyheten om sitt folks omvändelse, sätter sig på askan och Judits bok där Jerusalems invånare som vill be till Gud om frihet, sprider just aska över huvudet.
 

 

06 mars 2019, 13:43