Sök

Barn är de mest utsatta i våra samhällen Barn är de mest utsatta i våra samhällen 

Uttalande från katolska ordnar om övergrepp: Vi känner skam över våra misslyckanden

"Övergrepp på minderåriga är dåligt överallt och i alla tider – denna punkt är inte förhandlingsbar". Det skriver ordensgeneraler för olika katolska ordnar i ett gemensamt uttalande i vilket de engagerat sig i att arbetet att förändra situationen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Vi ber om förlåtelse för alla för våra misslyckanden och vi bekräftar vår närhet till påven. Vi förpliktar oss att arbeta med honom så att kyrkan kan fortsätta på ett sammanhängande, trovärdigt och enhetligt sätt för ett sant helande.” Två dagar innan mötet som påven Franciskus har kallat till om skydd av minderåriga, publicerade International Union of Superiors General, UISG och Unione Superiori generali, USG ett gemensamt uttalande där det uttryckte sitt fulla stöd för alla initiativ.

Barn är de mest utsatta i våra samhällen

Genom sin erfarenhet i alla delar av världen är de väl medvetna om att barn misshandlas, försummas, är oönskade och illa behandlade i många situationer och former. "Barn är de mest utsatta i vårt samhälle", skriver de. "Som vuxna, som kristna och som gudsvigda, vill vi åta oss att se till att deras liv kan förändras."

Övergrepp inom kyrkan

Men mötet kommer att fokusera på övergrepp på minderåriga inom kyrkan, utförda av personer i kyrkan, särskilt biskopar, präster och religiösa - en historia full av smärta som har pågått i årtionden. Uttalandet lyder: "Vi sänker våra huvuden i skam när vi inser att sådana övergrepp har inträffat i våra kommuniteter, ordnar och i vår kyrka. Vår skam är ännu större eftersom vi märkte vad som hände och de som hade auktoritet i våra ordnar och kommuniteter inte tog varningssignalerna på allvar."

Starta förändringsprocesser

Mötets tre dagar i Vatikanen är en kort tid, medger de gudsvigda, för att ta itu med alla problem, men med den helige Andens hjälp kan den viktiga processen påbörjas, och man kan finna och besluta om de nya steg som måste genomföras snabbt och universellt med respekt för olika kulturer. Övergrepp på minderåriga är ondskan överallt och i alla tider, och är under inga omständigheter acceptabla, oavsett kultur och sammanhang.

20 februari 2019, 11:55