Sök

ursprungsfolk i Colombia ursprungsfolk i Colombia 

Panama: ungdomar från olika ursprungsfolk deltar i VUD

Tusen ungdomar från ursprungsfolk möts för att be och diskutera, som förberedelser för världsungdomsdagarna i Panama.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I Soloy, i Davids stift i Panama, börjar idag det första världsmötet för Indigenous Youth (IMGI) Usprungsfolks unga. Mons. José Domingo Ulloa, ärkebiskop av Panama, har bekräftat deltagande av över 1000 unga under 21 år, som innan VUD börjar i nästa vecka, möts för att dela med sig av sina tusenåriga kulturer.

Centralt i mötet blir bön, men utrymme kommer också att finnas för vittnesmål från deltagare med fokus på hur man bevarar sin kultur och miljöförstöring i den urskillningslösa exploateringen av skapelsen. De unga kommer även att besöka byar. 

Från Krakow till Panama

Detta möte äger rum på inspiration av VUD i Krakow då påven uppmanade de unga att värna om "minnet av det förflutna", och samtidigt att ha "mod i nuet" och vara "hopp för framtiden."

Logo för detta möte mellan unga tillhörande olika ursprungsfolk, är en cirkel med en halmhydda i mitten, det traditionella hemmet för många ursprungsbefolkningar. Ett kors representera resan varje troende gör med Kristus, som är fullheten av hopp för våra folk, beskriver arrangörerna. Plantor av kakao och majs, "heliga frukter för många mesoamerikanska populationer" finns ven på logon och visar det starka sambandet med Moder Jord, som symboliseras av ett stort M med rötter, och en liten kameleont som "uppmanar alla att respektera Guds skapelse i sin stora mångfald”.

18 januari 2019, 10:51