Sök

Kristus Kristus 

Katolska patriarkerna till de unga i Heliga Landet

"Var era länders hjärtan och deras historias hantverkare hur tidens och människornas grymhet än är” skriver de katolska östkyrkornas patriarker vid slutet av deras 26:e möte i Bagdad. De försäkrar sin solidaritet med det palestinska folket och visar belåtenhet för stabiliseringen i Syrien och Irak.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Inför svårigheterna och utmaningarna som ni står inför på grund av situationen i Mellanöstern och för emigrationens blödning som hotar er framtid och den kristna närvaron i hela orienten, står vi vid er sida och delar er smärta. Vi strävar tillsammans med er mot en strålande framtid som inte kan finnas utan er närvaro. Vi försäkrar er att vi ska arbeta tillsammans så att ni kan stå ut och sanna kvar i ert land”. Detta skriver östkyrkans katolska patriarker efter sitt tjugosjätte möte som hölls i Bagdad 26-30 november och som tillägnades de unga som “hoppets tecken i Mellanöstern”.

Uppmaning till de unga att stå fasta i tron och vid sina hem

I slutkommunikén som sändes på tisdagen av det kaldeiska patriarkatet i Bagdad uppmanar patriarkerna de unga “att stå fasta i tron och vid sina hem” och samtidigt "bidra till uppbyggandet” av deras länder. ”Vi är ett litet antal. Kristus säger till oss att vi är salt, ljus och surdeg och vi är en martyrernas kyrka. Tro och älska som Gud älskar hela sin skapelse. Var starka troende i er kärlek och byggare av era hemländer tillsammans med alla era landsmän och delta i lidande och uppoffringar för att försäkra om välgång och liv. Var era länders hjärtan och deras historias hantverkare hur tidens och människornas grymhet än är”.

Solidaritet med det palestinska folket

Patriarkerna försäkrar även sin solidaritet med det palestinska folket, som de skriver är “böjt under ockupationen och som andas ut för att situationen är stillastående. Vi ber det internationella samfundet att stödja Palestina enligt tvåstatsprincipen och att repatriera palestinska flyktingar. Vi står fast vid vår totala vägran om Jerusalem som Israels huvudstad och att USA:s ambassad flyttar sin ambassad och gör Israel till en nationell stat för judarna.”

Belåtenhet för stabiliseringen i Syrien och Irak

De uttrycker belåtenhet för stabiliseringen i Mellanöstern och hoppas att det ska bli fred i Syrien och att flyktingar kan komma tillbaka och uppnå en “nationell enhet”. De är även nöjda för att man andas en ”positiv” atmosfär i Irak tack vare valet av president och andra institutionella positioner. Men de betonar ”nödvändigheten att utrota Daeshs bakåtsträvande tankar”.

Hyllar Libanon och ber Egypten om att stå emot extremism

Patriarkerna hyllar Libanon för att ha tagit emot så många syriska flyktingar och hoppas att de snart kan forma en ny regering. I budskapet ber man Egypten att ”förnya de religiösa samtalen och modernisera läroplaner för att garantera jämlikhet och grunda framtiden på medborgarskap och en broderlig anda mellan alla egyptier” samt åter bekräfta “solidaritet med martyrernas familjer” och övertygelsen om att “Egypten förblir en förebild för öppenhet och motstånd mot all extremism”.

Patriarkernas nästa möte kommer att hållas i Kairo hos det koptisk-katolska patriarkatet 25-29 november 2019.

 

06 december 2018, 11:27