Sök

Gudstjänst vid polcirkeln på årets mörkaste dag Gudstjänst vid polcirkeln på årets mörkaste dag 

Gudstjänst vid polcirkeln på årets mörkaste dag

Stockholms katolska stift meddelar i ett pressmeddelande från 18 december att det firas en ekumenisk gudstjänst i Jokkmokks gamla kyrka fredagen den 21 december - årets mörkaste dag. Jokkmokks gamla kyrka ligger strax norr om polcirkeln och denna dag vill man påminna om Jesus som världens ljus

Initiativtagare till den ekumeniska gudstjänsten är prästerna Björn Göransson och Gene Dyer från den katolska församlingen i Luleå tillsammans med kyrkoherde Gotthard Nilsson och Elena Veräjä, prästkandidat, från Jokkmokks församling, Svenska kyrkan. Även Sveriges kristna råd och personer från lokala frikyrkor kommer att vara representerade.

Jokkmokk är en ort som är präglad av samisk kultur och språk och detta gäller även Jokkmokks gamla kyrka. Därför kommer Gene Dyer att läsa evangeliet även på samiska.

Under gudstjänsten i Jokkmokks gamla kyrka kommer man att upprepa ljusceremonin från Lunds domkyrka den 31 oktober 2016. Man tänder fem ljus för att påminna om de fem ekumeniska imperativ som signerades av påve Franciskus och biskop Munib Younan i Lund. Genom den ekumeniska gudstjänsten i Jokkmokk når därmed imperativen ända till polcirkeln.
Den dag då på året då det inte finns något solljus alls vid polcirkeln, men då ljuset återvänder, kommer man tillsammans att läsa den nicenska trosbekännelsen och bekänna att Jesus är Gud av Gud och ljus av ljus.

www.katolskakyrkan.se

21 december 2018, 09:47