Sök

Migrerande flicka Migrerande flicka 

COMECE: Katolska kyrkan stödjer FN:s ramavtal för migration

Ordförande för kommissionen för EU:s biskopskonferenser bekräftar katolska kyrkans stöd för FN:s ramavtal för migration, UN Global Compact on Migration.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Europas biskopar bekräftar katolska kyrkans stöd för UN Global Compact om migration som planeras antas nästa vecka vid FN.

FN:s ramavtal om säker, ordnad och regelrätt migration 

Dokumentet för United Nations Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, FN:s ramavtal om säker, ordnad och regelrätt migration kommer man att godkänna vid möte i Marrakech, Marocko 10-11 december, trots att listan på avhoppare ökar.

Alla människor förtjänar skydd

Dokumentet som listar 23 mål för bättre koordinering mellan länder, belyser det positiva med migration och föreslår förbättringar i migranters rättigheter samt mottagarländernas plikter då man även bekämpar olaglig migration. I ett uttalande i måndags försäkrade ordförande för COMECE ärkebiskop Jean-Claude Hollerich katolska kyrkans delade ansvar för migranter och flyktingar i vårt samhälle.

Välkomna, skydda, främja och integrera

Han påminde om påven Franciskus vädjan att “välkomna, skydda, främja och integrera” migranter och flyktingar och underströk faktumet att ”de inte är figurer eller trender utan personer med ansikte, namn och individuella historier (…) och förtjänar att behandlas enligt deras inneboende mänskliga värdighet och grundläggande rättigheter”.

Grundansvar

Msgr Hollerich konstaterade att principerna om människan och det gemensamma bästa "måste styra EU:s och medlemsstaternas interna och externa politik, även i migrationsfrågor" och han uppmanade nationella politiska myndigheter att i enlighet med påven Franciskus "ta grundansvar för den gemensamma globala förvaltningen av internationell migration med värderingar för rättvisa, solidaritet och medkänsla. ".

Med tanke på nästa veckans underskrift av dokumentet beskrev msgr Hollerich ramavtalet som ”frukten av en omfattande förhandling”. ”Det erkänner det delade och gemensamma ansvaret hos myndigheter och samhällen i avgångs-, transit- och ankomstländer för att utveckla och reglera migration för alla involverade människors och samhällens bästa”.

Främja regelrätta migrationsvägar för att förhindra människohandel

Msgr Hollerich betonade även ramavtalets mål att ge “migrerande personer säkerhet och skydd och även till mottagarländerna, genom att främja regelrätta migrationsvägar för att förhindra människohandel, dödliga resor, splittring av familjer och våld”.

Ärkebiskopen avslutade med att uppmana EU:s medlemsstater att göra detta ramavtal till en gärning för en delad mänsklighets gemensamma bästa.


 

06 december 2018, 08:57