Sök

Biktstol Biktstol 

Belgiens biskopar om biktens okänkbara sekretess

Belgiens biskopskonferens klargör vissa grundläggande regler vad gäller prästämbetets tystnadsplikt med tanke på landets debatt om hur man ska slå ut övergreppsbrott.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det pågår en debatt i Belgien om sekretess och tystnadsplikt främst vad gäller övergrepp av minderåriga och självmord och landets biskopskonferens sänder med tanke på denna ut ett meddelande om kyrkans grundregler.

“Om den som biktar sig är ett offer ska prästen göra allt för att vägleda denna person att ta passande hjälp”

Sammanfattningsvis skiljer biskoparna på den professionella och den konfessionella tystnadsplikten, alltså prästens sekretess och tystnadsplikt och dessa vad gäller bikten. I det första fallet fastslår biskoparna: “Det som den verksamma i pastorala sammanhang - lekman eller ordinerad – får veta i sitt arbete ska inte spridas vidare. Den som bryter mot tystnadsplikt begår just en överträdelse” som skadar ”den pastorala funktionens trovärdighet” och ska bemötas med "civila och kanoniska sanktioner".

Däremot är informationen som dessa får på andra sätt som via sociala nätverk inte sekretesskyddad. I Belgien är de just i tystnadspliktens namn inte bundna till att kommunicera vidare det de får veta men landets biskopar skriver att de ”i särskilda fall får utöva rätten att kommunicera informationen enligt strafflagen”. De skriver att de naturligtvis måste “se över brådskande situationer där en person, om den så är minderårig eller sårbar, är i verklig fara vad gäller dennes mentala eller fysiska integritet och inte kan skyddas om den inte får hjälp av andra”.

Samarbete med civila myndigheter

Därför understryker biskoparna “vikten av ett gott samarbete med kompetenta civila myndigheter då det gäller sexuella övergrepp på minderåriga”. De lägger till att offren i fråga måste informeras om att man inte kan lova total sekretess och tystnadsplikt i dessa frågor med tydliga förklaringar om hur och varför.

Däremot vad gäller bikten, som “är en särskild form av tystnadsplikt”, finns inga undantag utan som det fastslås i den kanoniska lagen ”är den okränkbar” även ”i förhållande till civila myndigheter eller rättsliga myndigheter” eftersom det är ett sakrament, försoningens sakrament. I akuta fall ”kan prästen uppmana den som har utfört sexuella övergrepp på minderåriga att infinna sig i rätten eller hos myndigheter och också ställa villkoret att inte bevilja absolutionen tills detta sker”. Om den som biktar sig är ett offer ska prästen göra allt för att vägleda denna person att ta passande hjälp.

 

 

20 december 2018, 11:06