Sök

Sr Simone Campbell som leder projektet “Nuns on the Bus” Sr Simone Campbell som leder projektet “Nuns on the Bus” 

USA:s mellanårsval: Nunnor firar fler kvinnor vid makten

Syster Simone Campbell, som leder projektet “Nuns on the Bus”, Nunnor i bussen, talar om ett nytt politiskt perspektiv då mellanårsvalet har lett till ett ökande antal kvinnor USA:s kongress.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Resultatet i USA:s mellanårsval var väntat, men en nyhet är att fler kvinnor sitter vid makten. 118 kvinnor kommer att sitta i den 116:nde kongressen vilket innebär deltagandet av kvinnliga lagstiftare till minst 22 procent.

Nuns on the Bus

"Nuns on the Bus" är en nätverkslobby för katolsk social rättvisa och dess ledare sr Simone säger till Vatican News att hon verkligen är begeistrad över att så många kvinnor har valts in i kongressen från såväl demokraternas som republikanernas sida, men även för att omkring 40 procent av dem är färgade och för att det är första gången som 2 personer av Amerikas ursprungsbefolkning sitter i kongressen och dessutom 2 muslimska kvinnor. Sr Simone poängterar att de alla dessutom kommer från olika yrkesgrupper som lärare, småföretagare, kvinnor som är engagerade i kvinnors rättigheter och advokater med familjeperspektiv och hon tror att det amerikanska folket nu kan bli bättre representerade.

Den gemensamma bästa - ett kraftfullt budskap

På frågan om hon tror att “Nuns on the Bus” har haft något inflytande på valet svarar sr Simone att hon tror att projektet har varit till hjälp. Hon förklarar att nunnorna gjorde lobbybesök under bussresan och att de kunde se tydliga resultat vad gäller familjefrågor, vård och bättre skattepolitik. Hon säger att systrarna vet att trosperspektivet om det gemensamma bästa är ett kraftfullt budskap som engagerar folket.

Turnén

Turnén “Nuns on the Bus, on the Road to Mar-a-Lago” omfattade 54 events under 27 dagar och målet var att bland annat påminna kongressens medlemmar om deras ansvar för sina röster vad gäller 2017 års ”Tax Bill” och de många försöken att upphäva sjukvårdsreformen ”Patient Protection and Affordable Care Act”. Sr Simone säger att resan var mycket betydelsefull för systrarna och medarbetarna som gjorde den möjlig.

Påven Franciskus kallar till helighet

Hon berättar att systrarna varje dag samlades till bön och tyst reflektion och delade med sig av detta dagen därpå till dem de mötte och att de grundar detta på påven Franciskus uppmaningar i sina skrifter och först och främst dem om att leva i helighet. Hans uppmaning till helighet, lägger sr Simone till, var kärnan i turnén: ”han talar om hur helighet grundas i djärvhet och passion och att den baseras på gemenskap och uthållighet… det är de egenskaper som är nödvändiga för att vara engagerade i den politiska verkligheten”.

Slutligen säger sr Simone att turnén var en kraftfull upplevelse för henne och hennes medsystrar och har gett dem en förnyad anda.

 

09 november 2018, 09:36