Sök

Presentation av rapporten från Hjälp till kyrkan som lider  Presentation av rapporten från Hjälp till kyrkan som lider  

Rapport från Hjälp till kyrkan som lider: 300 miljoner förföljda kristna i världen

I 38 länder i världen diskrimineras eller förföljs kristna och andra troende. Detta rapporterar den påvliga stiftelsen Hjälp till kyrkan som lider.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Var sjunde kristen i världen lever i ett land där förföljelse är verklighet och totalt 300 miljoner kristna diskrimineras eller förföljs – detta framkommer i en rapport från Hjälp till kyrkan som lider presenterade på torsdagen.

Kristna är de mest förföljda

I rapporten som är resultatet av en undersökning som har gjorts från juni 2016 till juni 2018 ser man att de kristna är de mest utsatta på grund av sin tro. Man ser också att kränkning mot religionsfriheten även för andra troende ökar. Förföljelsen har många sidor, som tvångsomvändelse eller tvångsäktenskap, förstörande av kultplatser och religiösa symboler, godtyckliga arresteringar, anklagelser om blasfemi, regler för kontroll av religiösa angelägenheter och olika åtgärder för begränsningar för offentlig bön.

Situationen allvarlig i 38 länder

I studien ser man att situationen är mycket allvarlig i 38 länder och 21 av dessa klassas som länder med förföljelse: Afghanistan, Saudiarabien, Bangladesh, Burma, Kina, Nordkorea, Eritrea, Indien, Indonesien, Irak, Libyen, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Syrien, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan och Jemen. I 17 av länderna diskrimineras personer för sin tro: Algeriet, Azerbadjan, Bhutan, Brunei, Egypten, Ryssland, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Maldiverna, Mauritanien, Qatar, Tagikistan, Turkiet, Ukraina och Vietnam.

Dessutom förvärrades situationen under undersökningstiden i 17 av de 38 länderna. I Nordkorea, Saudiarabien, Nigeria, Afghanistan och Eritrea skriver de att situationen är oförändrat så illa att det inte kan vara värre. Men i rapporten finns även tecken på hopp: en drastisk minskning av våld från den islamistiska gruppen al-Shabaab har tagit både Tanzania och Kenya ur listan på länder där det råder förföljelse. Sedan har även militär-kampanjer mot IS och andra extremister dämpat dessa rörelser i Afrika, Mellanöstern och Asien.

I flera av länderna där kristna förföljs råder islamisk extremism men det finns en annan oroväckande fara i länder där det råder ultranationalism. Det gäller till exempel i Indien där hinduiska grupper ser minoriteter kan ses som risk mot landets enhet. Enligt Hjälp till kyrkan som lider hör ultranationalism inte nödvändigtvis till en religion men begränsar starkt religionsfriheten. Detta ser man exempel på bland annat i Kina.

Ordförande för Hjälp till kyrkan som lider i Italien Mantovano talar om vikten av vaksamhet vad gäller religionsfrihet för att “likgiltigheten dödar mer än terrorismen” och han understryker att det förutom att döma förföljelsen krävs att vi just hjälper kyrkorna som diskimineras.
 

23 november 2018, 09:57