Sök

Rosenkransen Rosenkransen 

Appell till de troende i Norden

För en månad sedan, den 5:e september 2018, samlades sju biskopar från den nordiska biskopskonferensen i Szczecin i Polen. Tillsammans formulerade de en appell till de troende i Norden där de uppmanade de troende att fasta fredagen den 5 oktober och att be särkilt om Guds Moders speciella hjälp på söndagens rosenkransfest.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Den nordiska biskopskonferensen är ett samarbetsorgan för de katolska biskoparna i Norden och består av de katolska biskoparna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Här nedanför följer deras appell till de troende i Norden:

“Må fastan och bönen väcka törst efter rättfärdighet”

”Kära systrar och bröder!

Påven Franciskus har i sitt "brev till Guds Folk" den 20 augusti 2018 uppmanat oss till bot och bön för kyrkan, som för ögonblicket befinner sig i en svår situation. Sexuella övergrepp, maktmissbruk och interna strider upp till de högsta instanserna förmörkar hela kyrkans anlete, den helige andes brud. Även den helige Fadern har på senare tid personligen attackerats på ett oerhört sätt.

Vi, biskoparna i de nordiska länderna, uppmanar därför alla våra troende att be för kyrkan och den helige Fadern. Vi tackar Gud för alla präster och ordensmedlemmar som lever hängivet i sin kallelse och vi ber för att de troget utför sin tjänst.

Låt oss be för den helige Fadern om gåvan att kunna urskilja andarna och om mod och kraft för att anföra och leda kyrkan i denna tid.

Vi ber alla troende att tillsammans med oss hålla en fastedag fredagen den 5 oktober 2018 och en bönedag för kyrkan och påvens böneintentioner söndagen den 7 oktober, rosenkransfesten, och att be om Guds Moders speciella hjälp.

Må fastan och bönen öppna oss för att förnimma smärtan och orätten i världen och för att väcka hunger och törst efter rättfärdighet.”

Ett kristocentriskt vapen mot ondskan i det moderna samhället

Denna enkla och djupa bön föddes i dominikankloster på 1200-talet och flera påvar har under de senaste århundradena betonat vikten av att troende ber rosenkransen. Påven Leo XIII, som ibland kallas för ”rosenkransens påve” hävdade bland annat att bönen var ett vapen mot ondskan i det moderna samhället.

Påven Johannes Paulus II uttryckte att rosenkransbönen är en träning till helighet. Han beskrev bönen som sin personliga favoritbön och menade att den troende som söker Kristus ansikte lär känna det genom Junfrun Maria. Av den orsaken menade Johannes Paulus II att den är kristocentrisk.

Påven Franciskus brukar även ofta uppmana till att be rosenkransen och har sagt att: ”Rosenkransen är den bön som har följt mig under hela mitt liv.” Han har förklarat att rosenkransen ”är en syntes av den gudomliga barmhärtigheten”. Särkilt nu under rosenkransens månad, uppmanar påven oss: ”Kristus gjorde Jungfru Maria delaktig i hans seger över döden. Låt oss anförtro oss till Vår Himmelska Moder, så att vi liksom hon, i slutet av vår jordiska vandring, kan nå målet av våra liv, enligt Guds plan"

Vår fru av rosenkransens festdag

Vår fru av rosenkransens festdag, tidigare känd som Vår fru av segern och den heliga rosenkransens festdag är en festdag för årsdagen av den Heliga Ligans seger över den ottomanska flottan vid slaget vid Lepanto 1571. Vi ber på denna dag om påvens böneintentioner och Guds Moders speciella hjälp.

 

05 oktober 2018, 11:44