Sök

Biskopar från Venezuela Biskopar från Venezuela 

Påven till Venezuelas biskopar: Förbli nära människorna

Under tisdagsmorgonen träffade påven samtliga biskopar från Venezuela som befann sig i Rom för deras Ad Limina-besök. Under det långa mötet, som dröjde nära tre timmar, diskuterade de Kyrkans roll i detta krisdrabbade land.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Sedan flera år lider Venezuela av en svår politisk kris med motsättningar mellan president Maduro och den splittrade oppositionen. Venezuelas ekonomiska situation är nu den värsta i latinamerikansk historia skriver AFP. Var 14:e invånare i Venezuela har lämnat det krisdrabbade landet som kastades in i ekonomisk kris 2014. Enligt FN:s beräkningar har 2,3 miljoner av landets 33 miljoner invånare flytt, vilket representerar sju procent av Venezuelas befolkning. Medlingsförsök från kyrkans sida, i vilka även den Heliga stolen deltagit, har hittills varit utan resultat.

Ett brådskande möte

I juni 2017 reste de venezuelanska kardinalerna på eget initiativ tillsammans med ledande representanter för biskopskonferensen för att informera Franciskus om förhållandena i landet. Igår träffade ett 40-tal biskopar påven för att prata om den politiska och ekonomiska krisen samt Kyrkans roll.

Strax efter möte med påven höll Monsignor José Luis Azuaje Ayala, ärkebiskopen i Maracaibo och ordföranden den venezuelanska biskopskonferensen, en presskonferens vid det påvliga universitetet Santa Croce i Rom.

Påven känner till den venezuelanska situationen väldigt väl.” berättade Mgr. Azuaje Ayala. ”Jag skulle säga att de ord han sade till oss alltid kommer att förbli i våra hjärtan som biskopar: ’Förbli nära människorna.’ Han insisterade hjärtligt på att vi gör det.

Kyrkans roll i Venezuela

Ärkebiskopen förklarade även att den lokala kyrkan har som prioritet att “beskydda det venezuelanska folkets frihet och försvara deras mänskliga rättigheter”

Påven talade även om den frimodighet som vi biskopar bör ha och uppmanade oss till att fortsätta våra arbeten för att hjälpa de sjuka, fattiga och lidande.” berättade Mgr. Azuaje Ayala.

Appell till internationell hjälp

Maduro nekar allt internationellt bistånd till landet. Nära 90 procent av den venezuelanska befolkningen lever under fattigdomsgränsen, många fall av mässling och malaria har rapporterats, och den genomsnittliga venezuelanen har förlorat 11 kilo på grund av näringsbrist och för låg inkomst konstaterar internationella studier.

Många väljer därför att fly landet och enligt FN anländer omkring 4 000 personer från Venezuela dagligen i de närliggande länderna Peru, Ecuador, Colombia och Brasilien.

Venezuelanerna har ’trasiga själar’ och står inför många svårigheter dagligen” berättade ärkebiskopen Azuaje Ayala och uttrycker sin oro för växande undernäring och brist på medicin. Samtliga biskopar vädjar till internationell hjälp.

12 september 2018, 17:13