Sök

Heliga Thérèse av Jesusbarnet Heliga Thérèse av Jesusbarnet 

Heliga Thérèse av Jesusbarnets reliker till Norden

Nordens katolska biskopar förbreder sig för att ta emot heliga Thérèse av Jesusbarnets och hennes föräldrar Louis och Zélie Martins reliker i respektive länder och skriver i ett gemensamt herdabrev att denna pilgrimsvandring är ett klart och nästan kroppsligt uttryck för Guds oändliga barmhärtighet med sitt folk

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Förmedla evangeliet till alla

Nordens katolska biskopar skriver i sitt herdabrev 2 september 2018 att relikerna påminner oss om vår kallelse att omvandlas av Guds nåd och på det sättet förmedla evangeliet till alla som vi kommer i kontakt med under vår jordiska pilgrimsvandring. Läs herdabrevet här

Relikerna i Nordens länder 28 september-12 december

Urnorna kommer med flyg till Stockholm 28 september och den högtidliga välkomstmässan hålls samma eftermiddag i domkyrkan. Därefter tas relikerna till Norge 6 oktober, Danmark 19 oktober, Finland 25 oktober och Island 1 november. För Island blir detta ett av de stora ögonblicken för det pågående 50-årsfirandet av Reykjavíks stift. 12 november tas relikerna tillbaka till Lisieux. 1 oktober, vid firandet av Thérèse av Jesusbarnet, kommer relikerna att vara i karmelitklostret i Glumslöv.

Kardinal Arborelius ber om helgonens förbön

I kardinal Arborelius brev till de troende i Stockholms katolska stift 3 september, där han tar upp den aktuella frågan om sexuella övergrepp inom kyrkan, ber han just om Thérèses beskydd: ”Eftersom den heliga Thérèse av Jesusbarnets och hennes föräldrars reliker kommer till oss på pilgrimsfärd just i denna tid, ber vi om deras förbön. Må Thérèse, kyrkans yngsta kyrkolärare, beskydda alla barn och unga för alla övergrepp och annat ont!” Läs kardinal Arborelius brev här

“Vigseln av de nordiska länderna till den Heliga familjen kommer att ske först år 2020 på familjedagen i Norge”

Vigseln av de nordiska länderna till den Heliga familjen kommer att ske först år 2020 

Syster Mirijam Kaschner vid Nordiska biskopskonferensen har berättat för Vatican News att vigseln av de nordiska länderna till den Heliga familjen kommer att ske först år 2020 på familjedagen i Norge. Beslutet har tagits vid biskoparnas plenarförsamling i Polen och sr Mirijam förklarar att detta beror på att förberedelserna för vigseln inte ännu är klara. Den tidigare planen var att detta skulle ske redan den 6 oktober i Vadstena. 

05 september 2018, 08:04