Sök

Nordiska biskopskonferensen Nordiska biskopskonferensen  

Nordens biskopar stödjer påven och uppmanar till fasta och bön

Nordens biskopar har sänt ut en appell från sitt höstmöte i Polen där de ber alla troende att be för kyrkan och påven, som svar på påvens uppmaning till bot och bön för kyrkan och med tanke på att påven utsätts för anklagelser i samband med uppdagande av övergreppsskandaler, maktmissbruk och interna konflikter. Biskoparna inbjuder till en fastedag 5 oktober och bönedag 7 oktober för kyrkan och påvens intentioner. ”Må fasta och bön göra oss lyhörda för världens lidande och orättvisor, och väcka vår hunger och törst efter rättvisa”

Den Nordiska biskopskonferensen sänder ut en appell till de troende i Norden från sitt höstmöte i Szcecin i Polen:

Kära systrar och bröder!

Påven Franciskus har i sitt "brev till Guds Folk" den 20 augusti 2018 uppmanat oss till bot och bön för kyrkan, som för ögonblicket befinner sig i en svår situation. Sexuella övergrepp, maktmissbruk och interna strider upp till de högsta instanserna förmörkar hela kyrkans anlete, den Helige Andes Brud. Även den helige Fadern har på senare tid personligen attackerats på ett oerhört sätt.

Vi, biskoparna i de nordiska länderna, uppmanar därför alla våra troende att be för kyrkan och den helige Fadern. Vi tackar Gud för alla präster och ordensmedlemmar som lever hängivet i sin kallelse och vi ber för att de troget utför sin tjänst. 

Låt oss be för den helige Fadern om gåvan att kunna urskilja andarna och om mod och kraft för att anföra och leda kyrkan i denna tid.

Vi ber alla troende att tillsammans med oss hålla en fastedag fredagen den 5 oktober 2018 och en bönedag för kyrkan och påvens böneintentioner söndagen den 7 oktober, rosenkransfesten, och att be om Guds Moders speciella hjälp.

Må fastan och bönen öppna oss för att förnimma smärtan och orätten i världen och för att väcka hunger och törst efter rättfärdighet.

Szczezcin den 5 september 2018

Biskop Czeslaw Kozon, Köpenhamn

Kardinal Anders Arborelius, OCD, Stockholm

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo och apostolisk administrator av Trondheim  

Biskop Teemu Sippo SCJ, Helsingfors

biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik

Biskop prelat Berislav Grgic Tromsö

Biskop Peter Bücher, biskop em, Reykjavik

“Må fasta och bön öppna oss för att känna smärtan och orättvisan i denna värld och väcka hunger och törst efter rättvisa”

Brev till påven

I ett pressmeddelande skriver sr Anna Mirijam Kaschner cps, Nordiska biskopskonferensens (NBK) generalsekreterare och presstalesman, att Nordens biskopar under höstens generalförsamling, som avslutas 10 september, har sänt ett brev till påven Franciskus där de försäkrar honom sitt stöd och sina böner i en tid av stridigheter inom kyrkan och angrepp även på honom själv.

Fasta och bön

Biskoparna inbjuder de troende i respektive länder till fasta 5 oktober och bön 7 oktober, dagen då vi firar Vår Fru av Rosenkransen samt heliga Birgitta. De fördömer i starka ordalag de nyligen avslöjade fallen av sexuella övergrepp i kyrkliga institutioner och även alla försök att splittra kyrkan och skriver ”Må fasta och bön öppna oss för att känna smärtan och orättvisan i denna värld och väcka hunger och törst efter rättvisa".

Biskoparnas herdabrev

I sitt herdabrev med titeln ”Jag kommer tillbaka” med anledning av att relikerna av Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin besöker Norden 28 september – 29 november, uttrycker Nordens biskopar nödvändigheten av ”att vi, inte minst i våra sekulariserade länder, har ett stort ansvar att som katoliker vittna om Kyrkans sanna väsen som en kärleksfull moder för alla dem som inte känner sig älskade och sedda”.

Välkomna ungdomarna i kyrkan

Under biskoparnas möte talade man även mycket om den kommande ungdomssynoden och om vikten av att välkomna ungdomarna i kyrkan och på ett riktigt sätt hjälpa dem på sin andliga väg.

Källa: www.nordicbishopsconference.org

10 september 2018, 14:40