Sök

Australiens biskopars och ordensfolks svar på statlig utredning om övergrepp Australiens biskopars och ordensfolks svar på statlig utredning om övergrepp 

Kyrkan i Australien svarar på statlig utredning om övergrepp

Australiens biskopskonferens och Katolskt ordensfolk i Australien har svarat på rekommendationer från statlig utredning som har tagit fram för att bekämpa sexuella övergrepp på minderåriga. De tackar utredningens kommission för sitt arbete och accepterar till största delen rekommendationerna, men säger bestämt stopp för förslaget att upphäva biktens sekretess

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Ett avgörande steg framåt på en vandring som fortsätter i framtiden” skriver Australiens biskopar och ordensfolk i en kommentar till den statliga utredningens slutrapport som har tagits fram för att ge ett institutionellt svar på sexuella övergrepp på minderåriga i landet.

Tack till utredningens kommission

I kommentaren på 57 sidor, som har undertecknats av biskopskonferensens och ordensfolkets ordförande msgr Mark Coleridge och syster Monica Cavanagh, tar de systematiskt upp slutrapporten punkt för punkt. Den inleds med ett tack till utredningens kommission och till offer för att ha haft modet att anmäla övergrepp. De ber dem och deras familjer ”uppriktigt och utan förbehåll” om ursäkt och lovar att förnya sitt engagemang för att läka såren och göra kyrkan till en helt säker plats för alla.

Biktens sekretess

De har till största delen accepterat slutrapportens punkter och för en analys av ett tiotal punkter har de bett om Heliga Stolens hjälp. Endast förslaget om att helt upphäva biktens sekretess avvisar de helt och hållet eftersom detta skulle gå emot den katolska tron och även religionsfriheten.

Den statliga utredningen är resultatet av fyra års förhör på bred nivå och har avslöjat omkring 4 440 fall av övergrepp mot minderåriga som har skett mellan åren 1980 och 2010 och där 1 880 präster är inblandade.

“De ber offer och deras familjer uppriktigt och utan förbehåll om ursäkt och lovar att förnya sitt engagemang för att läka såren och göra kyrkan till en helt säker plats för alla”


 

01 september 2018, 09:10