Sök

kardinal Daniel DiNardo kardinal Daniel DiNardo 

USA:s biskopar uttalar dig om Pennsylvania rapporten

Ordförande i USA:s biskopskonferens, kardinal Daniel DiNardo, har tillsammans med ansvarig för USCCB:s kommitté för skydd av barn och ungdomar, msgr. Timothy L. Doherty, gjort ett uttalande efter rapporten från Pennsylvanias Domstol om katolska prästers sexuella övergrepp och den systematiska mörkläggningen av övergrepp.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Kardinal Daniel N. Di Nardo håller en serie möten denna vecka som svar på den bredare frågan om säkra miljöer i kyrkan.

Fullständigt uttalande:

"Rapporten från Pennsylvanias domstol visar oss återigen smärtan hos dem som har fallit offer för sexuella övergrepp av enskilda medlemmar i vårt prästerskap och för dem som dolde övergreppen, och så underlättade ett ont som fortsatte i åratal eller till och med årtionden.”

Tacksamhet för offrens mod

”Vi är tacksamma för modet hos de personer som hjälpte till i utredningen genom att dela med sig av sina personliga historier om övergreppen. Som biskopskonferens skäms vi och lider av katolska präster och katolska biskopars synder och försummelser.”

"Vi känner djup sorg varje gång vi hör om skadan som orsakats av en prästs övergrepp. USCCB:s kommitté för skydd av barn och ungdomar och sekretariatet för barn och ungdomar beskydd kommer att fortsätta att erbjuda vägar för att läka dem som har fallit offer för övergrepp. Vi är fast beslutna att arbeta så att det inte kan hända igen.”

Öppenhet och nolltolerans

"Pennsylvanias rapport täcker över 70 år. År 2002 antog de amerikanska katolska biskoparna stadgan för skydd av barn och ungdomar, som förpliktar oss att reagera snabbt och med medlidande för offer, att rapportera om övergrepp på minderåriga, avlägsna förövare och vidta kontinuerliga åtgärder för att förhindra övergrepp. Denna stadga reviderades och uppdaterades 2011 och återigen 2018.

 Vi åtar oss vara öppna och att permanent avlägsna brottslingar från ministeriet och att upprätthålla säkra miljöer för alla. Utbildning och krav på bakgrundskontroll offentliggörs av stift.”

"Vi ber för att offer för sexuella övergrepp ska finna läkning, tröst och styrka i Guds kärleksfulla närvaro, medan kyrkan lovar att fortsätta att återställa förtroendet genom vägledning, gemenskap, ansvar och rättvisa.

17 augusti 2018, 14:16