Sök

Påven tror på mångfald Påven tror på mångfald 

Påven Franciskus lära för integration och mångfald

Jesuitpater Antonio Spadaro som är chefredaktör för den italienska tidskriften Civiltà Cattolica skriver om Jorge Mario Bergoglios utmaningar i Argentina vad gäller lära och utbildning och frukterna av denna erfarenhet i hans pontifikat

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Utbildning enligt påven

Pater Antonio Spadaros artikel bär titeln 'Sju pelare om utbildning enligt Jorge Mario Bergoglio' och fokuserar på påven Franciskus tankar och lära under sina år som herde och biskop i Buenos Aires. De sju pelarna handlar om utbildning för att integrera, vara mottagande och fira mångfalden, bemöta antropologisk förändring, se rastlöshet som en motor för utbildning, föra en pedagogik som utgår från frågor, att inte missbruka gränserna och att leva i en fruktbarbarhet.

“Lärare ska vara orädda och kreativa och inte hålla fast vid stränga planer”

Skolans roll för social integration

Pater Spadaro ser också tre nyckelord i påvens lära; val, nödvändighet och passion och att han alltid sett skolans viktiga roll för social integration. För påven Franciskus är mångfald dessutom viktig och att man ska se den som en positiv utmaning och inte som problem. Han anser att lärare ska vara orädda och kreativa och inte hålla fast vid stränga planer.

Pater Spadaro skriver avslutningsvis att för påven Franciskus är utbildning inte en teknik utan en fruktbarhet och en familjefråga som handlar om relationer mellan generationer och berättelser om livserfarenheter.

“Utbildning inte en teknik utan en fruktbarhet och en familjefråga som handlar om relationer mellan generationer och berättelser om livserfarenheter”

 

31 augusti 2018, 10:30