Sök

kardinal Anders Arborelius kardinal Anders Arborelius 

Kardinal Arborelius talar om hoppet på Meeting di Rimini

På torsdagen talade kardinal Arborelius på ”Meeting di Romini”. Den italienska katolska lekmannarörelsen Communione e Liberazione anordnar sedan 1980 ett en veckas långt sommarmöte i Rimini för att främja dialog mellan folk och kulturer. Genom årtiondena har högt uppsatta politiker, religiösa ledare, filosofer, artister och andra varit inbjudna att tala.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Det var första gången för kardinal Arborelius på Rimini-mötet, men hans tal som fokuserade på det kristna hoppet uppmärksammades i italiensk media.

Vi får inte glömma vikten av att hoppas

"I den mörka kollektiva natten som kan tränga in i det kristna hjärtat behöver vi hopp för att fortsätta pilgrimsfärden i denna värld. Hoppet hjälper oss att se vår vandring i evighetens perspektiv", sa kardinal Arborelius och hänvisade till den franske författaren Peguy: "Vi talar mycket om tro och kärlek, men glömmer ofta hoppet som dock är en enorm kraft, särskilt i ett sekulariserat samhälle. Hoppet är lillasyster till tron och kärleken, men det är hoppet som bestämmer riktningen för resan i vårt liv, för det hjälper oss att överleva i de svåraste stunderna av vår existens. Hopp är alltid nödvändigt.”

Europa saknar hopp

Kardinal Arborelius sa att den bristande vikten man lägger på hoppet, är en av konsekvenserna till den andliga krisen i Europa, och han använde sig av Johannes av Korsets ’mörka natt’: "I en sekulariserad värld, kan mörkret ta sig in i de kristnas hjärtan. Vi ser det i kallelsebristen och i de tomma kyrkorna i Europa. Därför behöver vi verkligen denna "lillasyster" för vår fortsätta pilgrimsfärd. För oss är det ett privilegium att veta att hoppet hjälper oss att se evigheten som den ultimata och fulla verkligheten".

Hoppet är även viktigt när det gäller övergreppsfallen i kyrkan: "När vi hör om sexuella övergrepp i kyrkan idag, får vi inte förlora hoppet om att Herren hjälper oss på reningens väg."

Svenska katoliker kan vittna om hopp

Kardinal Arborelius sa att han upplever att svenska katoliker kan ge Europa ett hoppfullt budskap: "I dagens Europa råder det en brist på hopp bland kristna. Även några biskopar lider av det. Kanske kallar försynen de få katolikerna i Sverige att ödmjukt ge ett hoppfullt budskap till de andra kyrkorna i Europa. Vi tackar invandringen för vårt hopp. Kyrkan är liten i Sverige men en kan ändå vara ett hoppets vittne.”

Svenskarna upptäcker tron genom invandrarna

”Det som har varit avgörande för den katolska kyrkan i Sverige är invandringen. Majoriteten katoliker i Sverige är invandrare. De höjer inte bara antalet troende, utan deras vittnesbörd lockar svenskar. Tack vare invandringen har tron ​​blivit mer konkret även i Sverige. 80% av katolikerna är första eller andra generationens invandrare. Men det är inte ett fenomen som bara berör de katolska troende. Även andra invandrare som har kommit till Sverige har nästan alla en trostillhörighet. På så sätt har svenskarna upptäckt att religion är en verklighet för många även idag, och inte bara något som hör till medeltiden.”

Att vara biskop i ett multikulturellt stift

Kardinal Arborelius menar att istället för att bara assimilera värdlandet, assimilerar även svenskarna de nyanlända, men ett ökat antal konverteringar som konsekvens, och följaktligen av de troende, vilket främjar ekumeniken, främst på den personliga nivån, om inte på den institutionella.

80% av katolikerna i Sverige kommer från utlandet och är mestadels polacker, kroater, sydamerikaner och katoliker från Mellanöstern. Min största uppgift är att förena dessa troende från hela världen. Utan den Helige Anden skulle det vara omöjligt, men varje dag lever vi pingstens mysterium i våra församlingar”, sa kardinal Arborelius, som dock inte förnekade svårigheterna med denna process. ”Kyrkan i Sverige upplever kulturella konflikter varje dag, vi måste vänja oss vid det och förplikta oss att hitta fredliga lösningar.

Få men hängivna

Kardinal Arborelius påpekade att i Sverige är svenskarna minoritet i kyrkan, den omvända situationen från Italien. Han förklarade även hur invandringen är ett svar på den demografiska krisen och tog arbetslivet till hjälp för att beskriva hur det t.ex i äldrevården nästan alltid är utländsk personal. I Sverige är familjen svag, och för de äldre är invandrare ett hopp. Kardinalen uppmanade de italienska åhörarna till att inte skrämmas av bristen på kallelser och att antalet troende minskar, utan erinrade om påven Benedictus XVI ord om en 'kreativ minoritet': "I Europa blir kyrkan mindre men samtidigt mer hängiven till Kristus. Antalet är inte lika viktigt som tron, hoppet och kärleken.

Katolicismen förenar nationer

Till slut sa kardinalen att den ekumeniska dialogen hade blivit bättre i Sverige efter påven Franciskus besök: "Ekumeniken har tagit ett steg framåt. Det finns svårigheter på det etiska och teologiska planet, medan det går att arbeta gemensamt på det andliga och sociala planet. Det är viktigt i en sekulariserad värld som Sverige där kyrkan är liten att det finns en möjlighet att leva gemenskapen med Kristus mycket intensivt, och även tillsammans med andra kristna. Många icke-katoliker i Sverige beundrar vår kyrka för att den ses som den enda som kan förena alla nationer. Och detta är en aspekt av katolicismen som är aktuell i hela Europa, inte bara i Sverige.

Kardinal Arborelius avslutade sitt tal med en bön, i vilken hela auditoriet reste sig upp och deltog.

Lyssna på intervjun med kardinal Arborelius på italianska
24 augusti 2018, 11:24