Sök

Japansk biskops reflektion 73 år efter Hiroshima

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Sjuttiotre år efter Andra Världskrigets bombningar av Hiroshima och Nagasaki, reflekterar ärkebiskop Takami över kärnvapnens fasa och betydelsen av fred.

Den katolska biskopskonferensen i Japan invigde "Tio dagar för fred 2018" den 6 augusti - 73 år efter att USA släppte den första atombomben över staden Hiroshima.

Denna tio dagarsperiod öppnades med ett ekumeniskt evenemang som ska pågå under kommande dagar med bön och reflektion över fredsproblematiken. Liksom varje år kommer staden Hiroshima att markera evenemanget med att låta Fredsklockan slå, och vid monumentet till minne av offren kommer borgmästaren att placera namnen på överlevande som har avlidit sedan 6 augusti i fjol.

Atombomberna föll över Hiroshima den 6 augusti och Nagasaki den 9 augusti, och dödade omkring 140 000 personer. Kända som hibakusha, bär de offer som överlevde atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki tecknen och lever med de sjukdomar som förorsakades. För närvarande rör det sig om omkring 190 000 personer och deras genomsnittliga ålder är 79.

Är kärnvapenavskräckning effektivt?

Joseph Mitsuaki Takami, ärkebiskop av Nagasaki och orförande för den katolska kyrkans biskopskonferens i Japan, reflekterade över tio dagar för fred.

Endast 11 länder, bland annat Vatikanen, har godkänt FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen. Han använder denna statistik för att uttrycka sin åsikt om tanken att kärnvapen är nödvändigt i avskräckande syfte.

"Kärnvapenvskräckning är ett försök att upprätthålla fred genom vapen, men genom att ytterligare öka konfliktfaktorer som fientlighet, ömsesidig misstro och intressekonflikter, bryts gradvis grunden för försoning, fred och ömsesidig förståelse ner. De brådskande problem som världen står inför: miljö, migration, flyktingar, förmögenhetsskillnader och fattigdom, föds ur teorin om avskräckning och dess obalanserade ekonomiska institutioner."

Skrämmande och falsk media

Han avslutar sin reflexion med att nämna mediernas ansvar i världsomfattande åsikter och sa att media ofta sprider en felaktig, negativ stereotyp om specifika länder, etniska grupper och religioner, snarare än att arbeta för att uppmuntra ömsesidig förståelse, som det borde.

"Vi lär att människans värdighet grundar sig i att vara skapad i Guds avbild och därför är alla människor en familj. Dessutom vet vi att Gud har gett oss ett uppdrag att bygga solidaritet genom försoning och ömsesidig kärlek. "

07 augusti 2018, 16:54