Sök

Sankt Franciskuskyrkan i Assisi Sankt Franciskuskyrkan i Assisi 

Första Ekumeniska bönedagen för skapelsen i Assisi

I samband med den fjärde Världsbönedagen för vård av skapelsen 1 september som påven Franciskus instiftade 10 augusti 2015 välkomnar den italienska staden Assisi kristna från hela världen för den första Ekumeniska bönedagen för skydd och bevarande av skapelsen

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Cecilia Dall’Oglio som leder europeiska avdelningen för den Katolska världsrörelsen för klimatet, The Global Catholic Climate Movement berättar att man med bönedagen vill reflektera över nödvändigheten av en ekologisk omvändelse och engagera alla i samhället, och först och främst kristna, att skydda miljön, vårt gemensamma hem.

Ekumenisk bönedag

Den ekumeniska bönedagen pågår mellan 31 augusti och 1 september i Assisi, ekologins skyddshelgon sankt Franciskus stad. Temat är Vandra tillsammans och bönedagen inleder just pilgrimsvandringen på Franciskus väg från Assisi till Gubbio och som sedan fortsätter ända till Polen och Katowice, där där klimatmötet COP 24 kommer att hållas 3-14 december 2018.

Dags att genast handla

Tid för skapelsen är ett årligt firande av bön och handling för att skydda mänsklighetens hem och som firas av tusentals kristna världen över. I år kommer till exempel kardinal Luis Antonio Tagle fira en mässa för skapelsen, i Schweiz kommer anglikanerna att hålla en mässa vid ett förorenat vattenflöde och i USA kommer ordensfolk att be vid ett radioaktivt område. Cecilia Dall’Oglio säger att vi inte får skjuta på insatserna utan genast handla, eftersom vi varje dag tydligt ser de förödande effekterna av miljöförstöringen.

“En kyrka som engagerar sig på plats, där det behövs”

Katolska världsrörelsen för klimatet är en koalition av 650 organisationer från hela världen som engagerar sig i att följa påven Franciskus encyklika Laudato Sì, (Lovad vare du, Veritas förlag) och främjar en livsstilsförändring och politiskt mod för att stoppa den pågående miljöförstöringsprocessen.

Uppmärksamma de mest utsatta

För att understryka kallelsen till enhet mellan kristna i ljuset av den nuvarande ekologiska krisen kommer det att publiceras en ekumenisk deklaration under den Ekumeniska bönedagen, där man särskilt uppmärksammar de mest utsatta. Cecilia Dall’Oglio säger att våra församlingar måste uppmärksamma just de utsatta och vara en kyrka som engagerar sig på plats, där det behövs.


 

31 augusti 2018, 08:58