Sök

Familj Familj 

Vietnam – Katolska familjer i kris

Katolikerna i Vietnam följer uppmärksamt Världsfamiljedagarna. Landets katolska familjer står inför många sociala svårigheter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Man möter tron i familjen

Msgr Joseph Châu Ngọc Tri, biskop av Lạng Sơn-Cao Bằng och president för Påvliga rådet för familjens avdelning i Vietnam påminner de troende om att “det är möjligt att upptäcka trons betydelse i familjen”. “Gud har gett oss trons gåva; Gud har genom våra föräldrar låtit livets frö växa och spricka ut i oss” säger biskopen.

Några katolska sociologer har berättat för nyhetsbyrån AsiaNews att de flesta av familjerna lider av landets ekonomiska kris men även den vad gäller moral.

Församlingen som hem

Många par lämnar jordbruksområden och flyttar till de stora städerna i sökandet efter en bättre framtid – berättar experterna – men endast ett fåtal lyckas. De flesta familjerna har det svårt och detta har negativ inverkan på familjelivet och barnuppfostran. Vad gäller det religiösa livet har dessa familjer svårt att komma in i de nya församlingarna och sociologerna säger att det därför är viktigt att hjälpa dem och vara välkomnande så att församlingarna blir som deras hem där de finner styrka.

Vietnams katoliker 7%

Vietnams katoliker utgör 7 % av befolkningen och på grund av migrationer hamnar många på orter där de är i minoritet. Blandäktenskap är allt vanligare och kyrkan i Vietnam uppmuntrar de troende att hjälpa dessa familjer att bevara sin tro.

Familjen, kyrkans kärna

Som svar på påven Franciskus vädjan om att alltmer engagera sig i familjens apostolat har biskoparna i Vietnam de tre senaste åren startat pastorala projekt, kurser och katekesundervisning för unga par från det de ingår äktenskap och även ekonomiskt stöd till dem som är i svårighet. ”Familjen är kyrkans kärna – säger franciskanbroder Lôrensô Vũ Văn Trình – Den är en naturlig och grundläggande skola för kristen uppfostran. Familjerna har en mycket viktig roll i att hjälpa ungdomarna att starkt leva sin tro. Om föräldrarna lever dygdigt och älskar varandra följer barnen deras exempel.”

 

23 augusti 2018, 08:43