Sök

Protester i Venezuela Protester i Venezuela 

Venezuela – Det behövs ett politiskt ledarskap som ställer folket i centrum

De venezolanska biskoparna upphåller sig i ett budskap vid den politiska situationen som råder i landet och betonar att krisen främst beror på regeringen som ställer sitt politiska projekt före allt. Valet i slutet av maj tjänade bara till att förlänga den nuvarande regeringen. Biskoparna understryker att Venezuela är i behov av ett politiskt ledarskap som ställer folket i centrum för sina handlingar. Oppositionens ledare måste ge människorna alternativ till en förändring och arbeta mer för folkets väl.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Biskoparna nämner det dramatiska fenomenet som rör emigrationen, vilket gör att Venezuela håller på att bli ett land i förskingringen. Människorna tvingas bege sig till andra länder där de får uppleva andra dramatiska situationer som lindras endast genom hjälpen från systerkyrkorna. Biskoparna erinrar om att Guds ord försäkrar oss om att Gud alltid står på sitt folks sida, särskilt i de svåraste stunderna. Livets prövningar och besvikelser betyder inte att han har övergett oss utan de kan leda till tillväxt.

Tillit till Gud

Biskoparna uppmanar om att fortsätta solidaritetsverksamheten för de mest behövande människorna och att inte förlora hoppet. “Vi får inte misströsta i den nuvarande ovissa och svåra situationen. Tvärtom genom att sätta vår tillit till Gud som ger oss styrkan att vittna och utföra goda gärningar förstärker vi engagemangt för rättvisa och frihet”.
 

20 juli 2018, 10:56