Sök

Kardinal  Joseph Coutts Kardinal Joseph Coutts 

Pakistan – Pakistan gläder sig över att ärkebiskopen i i Karachi

Pakistan gläder sig över att ärkebiskopen i Karachi, Joseph Coutts, har blivit kardinal. “Han är en man som outtröttligt verkar för dialogen mellan kristna och muslimer och intresserar sig för teman såsom de mänskliga rättigheterna och manipuleringen av diskriminerande lagar”, säger politiker av olika religiösa samfund, journalister och medlemmar av det civila samhället. Kardinalen Coutts är den andre pakistanske kardinalen efter kardinalen Joseph Cordeiro som avled år 1994.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Många pakistanare, präster och biskopar reste till Rom för att delta i den högtidliga ceremonin för kardinalsutnämningen. De pakistanska biskoparnas kommission för rättvisa och fred framhåller att kardinalen Coutts under sitt ämbete i Karachi och Faisalabad grundade flera föreningar för den interreligiösa dialogen mellan muslimer och kristna och sporrade befolkningen och de politiska och religiösa ledarna till förståelse mellan alla. “Att msgr Coutts har utnämnts till kardinal är ett tecken på kyrkans universalitet. Han är en ledare som har upplevt många oroliga perioder i Pakistans historia och har verkat för det pakistanska katolska samfundets tillväxt. Dessutom är han mycket väl informerad över problemen som de kristna samfunden har haft ända sedan nationen grundades. Kardinalen Coutts är en stark röst för minoriteterna i Pakistan. Dessutom är han mycket ödmjuk, enkel och modig. Det katolska samfundet är tillsammans med alla landets kristna tacksamma mot påve Franciskus för äran som han har ägnat vårt folk och vår nation. Vi alla ber för kardinalen Coutts så att han leds av Herren och välsignas i sina viktiga ansvar”.

“Kardinalen Coutts är en stark röst för minoriteterna i Pakistan”

04 juli 2018, 08:57