Sök

Begravningar i Nicaragua Begravningar i Nicaragua 

Nicaragua – Hela Latinamerika ber för Nicaragua

Med anledning av den svåra sociopolitiska situationen som råder i Nicaragua hölls i söndags en bönekampanj i hela Latinamerika.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Under mässorna i Nicaragua, andra latinamerikanska länder och även under den Amerikanska missionskongressen i Bolivia bad man för biskoparna, prästerna, diakonerna och de religiösa samfunden i Nicaragua för att de outtröttligt skall fortsätta att främja dialogen, rättvisan och freden. Man bad även för landets styranden så att de skall stoppa våldet, för de kristna att de skall bli fredens verktyg och för alla dem som dött har på grund av våldet.


 

18 juli 2018, 10:59